Eurotop akkoord over financiën EU

De leiders van de Europese Unie hebben vanochtend vroeg na achttien uur vergaderen een akkoord bereikt over de toekomstige financiering van de gemeenschap. Nederland heeft volgens minister Zalm (Financiën) de beoogde besparing van 1,3 miljard gulden in 2002 op zijn betalingen aan `Brussel' gehaald.

In Den Haag hebben de paarse fracties verheugd op de uitkomst van de top gereageerd. ,,Een dik compliment'' deelde VVD-woordvoerder Weisglas uit aan premier Kok en Zalm. De PvdA sprak van ,,een mooie uitkomst''.

Bondskanselier Schröder, die de Berlijnse top voorzat, noemde het resultaat van de onderhandelingen een mengsel van begrotingsdiscipline en sociale gerechtigheid voor achtergebleven gebieden in de Unie. De gewenste vermindering van de Duitse betalingen aan Brussel zijn volgens hem ,,geen prijs uit de lotto''. Schröder kon niet zeggen hoeveel zijn eigen land erop vooruit is gegaan.

Groot-Brittannië behoudt zijn zogeheten `rebate', het bedrag dat het terugkrijgt van zijn afdracht aan `Brussel'. Duitsland, Nederland, Oostenrijk en Zweden, die claimen dat zij te veel betalen aan Brussel, hoeven in het vervolg maar een kwart te betalen aan de Britse rebate van het aandeel dat zij volgens de algemene berekening moeten bijdragen. Dat betekent dat de overige lidstaten opdraaien voor de overige driekwart.

,,Het was hels moeilijk'', zei Kok. Op aandrang van Frankrijk zijn vannacht nog ingrijpende wijzigingen aangebracht in de voorstellen voor de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. De hervorming van de zuivelsector is uitgesteld tot 2005, de garantieprijs granen wordt in twee stappen verlaagd met 15 procent.

Spanje dreigde op het laatste moment het akkoord te blokkeren, omdat het niet genoeg zou krijgen uit de structuur- en cohesiefondsen voor arme regio's. Het kreeg eerst gedaan dat twee miljard euro werd toegevoegd aan het totaal van 210 miljard voor deze fondsen en kreeg op het laatste ogenblik nog een miljard euro extra los.

In het Nederlandse regeerakkoord staat dat in 2002 de afdracht aan Brussel met 1,3 miljard gulden zal verminderen. Triomfantelijk kondigde Zalm aan: ,,Het is ons niet helemaal gelukt: we zijn er iets bóven uitgekomen.'' Volgens Zalm loopt de besparing op de Nederlandse afdracht na 2006 nog verder op tot twee miljard gulden per jaar. Maar wat het bereikte akkoord betekent voor de afdracht in 2000 en 2001, waarvoor ook een verlaging is ingeboekt, kon Zalm niet meer zeggen dan dat hij ,,geen grote problemen'' verwacht.

Nederland heeft de lagere afdracht aan Brussel in 2002 volgens staatssecretaris Benschop (Europese Zaken) vooral gehaald dankzij het verminderde aandeel aan de Britse rebate. Dit betekent volgens Benschop een besparing van 400 miljoen gulden per jaar. Daarbij mag Nederland hogere kosten rekenen voor de inning van douanegelden voor de Europese Unie. Dat levert 360 miljoen gulden per jaar op. Een verandering van de berekeningsmethode van de bijdrage aan `Brussel' levert nog eens 20 tot 30 miljoen gulden per jaar op. Nederland krijgt in de periode 2000-2006 uit de structuurfondsen ruim 7 miljard gulden. Premier Kok zei vanochtend: ,,Nederland is tevreden over het eindresultaat, hoewel het op onderdelen beter en anders had gekund.'' De stabilisatie van de uitgaven van de Europese Unie, die Nederland heeft nagestreefd, is er niet gekomen.

BOEREN BLIJ: pagina 11