Carried Away

Een 47-jarige, sinds zijn jeugd mank lopende, dorpsonderwijzer in een Texaans gehucht, vermoedelijk ergens in de vroege jaren zestig. Hij woont nog steeds bij zijn terminaal zieke moeder op de boerderij. En ofschoon hij al een jaar of zes een verhouding heeft met de stijve oorlogsweduwe (Korea) van zijn beste vriend, komt hij er niet toe om met haar te trouwen. Want het nemen van besluiten behoort niet tot zijn sterkst ontwikkelde kanten. Eigenlijk heeft hij enkel zwakke kanten.

Dat Dennis Hopper deze hoofdrol speelt, is welbeschouwd de belangrijkste verrassing die Carried Away in petto heeft. Hopper associëren we immers nog steeds het liefst met vileine schurken. Maar in deze verfilming van Jim Harrisons roman Farmer (1976) laat hij zich van een andere kant zien: hij is een goedmoedige braverik met een onderontwikkeld gevoel van eigenwaarde.

Maar dan verschijnt op een dag een 17-jarige robbedoes (Amy Locane), voor wier erotische provocaties hij onverwacht bezwijkt. Hij ontdekt de geneugten van het vrijen met het licht aan. En vooral: voor het eerst in zijn leven heeft hij het gevoel dat hij het heft in eigen hand neemt.

Regisseur Bruno Barreto (Rio de Janeiro, 1955), bij ons vooral bekend om zijn zwoele zedenkomedies Dona Flor e seis dos maridos (1978) en Gabriela (1983), maakte van Carried Away een bedaard, hoekig plattelandsdrama dat voortdurend bang lijkt te zijn om niet begrepen te worden. Tijdens Hoppers eerste ontuchtige handelingen begint het paard in zijn stal onrustig rondjes te lopen. En de dood van zijn moeder wordt aangekondigd door, jawel, een losbarstend onweer. De hoofdpersonen - naast Hopper en Locane zien we Amy Irving als de verstijfde weduwe - blijven flat characters wier tweedimensionale sores en beweegredenen integraal terug te vinden zijn in hun dialogen. Carried Away is zo'n film waarvan je eigenlijk alleen de ondertitels hoeft te lezen.

Slechts éen, niet onbelangrijke detail in de plot ligt minder voor de hand: de moraal van de dorpelingen - de wijze dorpsdokter Hal Holbrook voorop - is beduidend minder bekrompen dan je verwachten zou. En daarom blijft ons een fatale afloop van deze kleine geschiedenis bespaard.

Carried away/Acts of Love (Bruno Barreto, 1995, VS). België 1, 21.50-23.35u.

    • Alex de Ronde