Buikhuisen

In zijn reactie (Boeken, 12.2.99) op het artikel van Frans van der Helm over E.O. Wilsons Sociobiology zegt Hugo Brandt Corstius dat hij als columnist Buikhuisen `niet heeft weggejaagd' en verder dat men zich moet schamen als men zegt dat misdadigheid `uit de genen komt'. Ik vind dat HBC zich zelf moet schamen en wel om de volgende redenen. Om zijn onzorgvuldige en tendentieuze wijze van formuleren: Van der Helm heeft nergens geschreven dat B. door HBC zou zijn weggejaagd, hij heeft slechts gewezen op de rol van de publicist in deze affaire. Om zijn selectieve geheugen, waardoor hij vergeten is welke rol hij indertijd in de kwestie heeft gespeeld. Om de onsportieve wijze waarop hij B. nogmaals een trap na geeft (`hij kreeg niets voor elkaar, ruzie met iedereen en ontslag'). Om zijn apodictische uitspraken over zaken waarvan hij onvoldoende weet. Voorbeeld: `In het dierenrijk bestaat geen misdaad', zegt HBC. Dieren vertonen gedragspatronen die bij de mens als misdadig worden gezien. Zo zijn chimpansees agressief ten opzichte van soortgenoten die niet tot de eigen `clan' behoren. Soms leidt dit tot moord en doodslag. Bij de mens spreken we dan van xenofobie, soms leidend tot `ethnic cleansing' of `genocide'. Bij gorilla's komt infanticide voor en bij orang-oetans verkrachting.

Discussie gesloten

Redactie