Aantal doden in verkeer daalt verder tot 1.066

Het aantal verkeersdoden is vorig jaar gedaald tot het laagste niveau in tien jaar. In 1998 kwamen er 1.066 mensen om het leven bij verkeersongelukken, acht procent minder dan het jaar daarvoor. In 1989 bedroeg het aantal verkeersdoden nog 1.456. Dit blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Vooral het aantal dodelijk verongelukte fietsers en motorfietsers is aanzienlijk verminderd. Kwamen er in 1997 nog 242 fietsers om het leven, vorig jaar waren dat er 194. En terwijl in 1997 92 motorrijders de dood vonden, trof vorig jaar 76 mensen dat lot. Wel verloren in 1998 89 bromfietsers het leven tegen 88 in 1997. Ook het aantal doden in personenauto's steeg vorig jaar licht in vergelijking tot 1997: 551 tegen 547. Het aantal gedode voetgangers bedroeg in 1998 110 (119 in 1997), terwijl 31 mensen om het leven kwamen in bestelauto's (57 in 1997). Vijftien mensen verloren het leven in het verkeer op andere wijze (18 in 1997). Het aantal verkeersslachtoffers dat in een ziekenhuis moest worden behandeld bleef nagenoeg gelijk.

Gevraagd naar de oorzaak van de daling, wees een medewerker van het CBS erop dat de cijfers vanouds worden beïnvloed door het weer. Vorig najaar viel er exceptioneel veel regen, waardoor vooral veel fietsers en motorrijders thuisbleven of andere vervoersmiddelen kozen. Uit de gegevens blijkt ook dat alleen de tweede helft van 1998 een daling van het aantal verkeersdoden te zien gaf. In de eerste helft was er nog sprake geweest van een lichte stijging.

Een woordvoerder van het ministerie van Verkeer en Waterstaat zei vanmorgen dat de daling ook kan worden toegeschreven aan de maatregelen die het kabinet heeft genomen in het kader van het `duurzaam veilig-programma'. Het gaat daarbij onder andere om de aanleg van rotondes om de snelheid van de automobilisten te verminderen en om de invoering van 30-kilometerzones in woonwijken en van maximumsnelheden van 60 kilometer per uur op wegen waar vroeger 80 kilometer mocht worden gereden. Ook wordt intensiever gecontroleerd op alcoholgebruik onder automobilisten.

Het aantal verkeersdoden vertoont de afgelopen tien jaar een daling. Na 1.456 verkeersdoden in 1989 vertoonden de cijfers tot 1992 een dalende tendens. Daarna stijgen ze weer tot 1.334 in 1995. Sindsdien valt er echter opnieuw een dalende tendens waar te nemen.