`We treden op om erger te voorkomen'

Landgenoten, vandaag hebben onze strijdkrachten samen met onze NAVO-bondgenoten luchtaanvallen uitgevoerd op de Servische strijdkrachten die verantwoordelijk zijn voor de wreedheden in Kosovo. We hebben besluitvaardig gehandeld, en wel om verschillende redenen: we treden op om duizenden onschuldige mensen in Kosovo te beschermen tegen een steeds sterker wordend militair offensief. We treden op om een grotere oorlog te voorkomen, om een kruitvat in het hart van Europa onschadelijk te maken dat deze eeuw al twee keer eerder ontploft is met catastrofale gevolgen.[...]

De leiders van Kosovo hebben vorige week een overeenkomst ondertekend. Hoewel het hun niet alles geeft wat ze willen en hoewel hun volk nog altijd fel aangevallen werd, zagen ze in dat een rechtvaardige vrede beter is dan een lange en niet te winnen oorlog. De Servische leiders daarentegen weigerden zelfs maar te praten over de sleutelpassages uit het vredesakkoord. Toen de Kosovaren ja zeiden tegen de vrede, stationeerde Servië 40.000 militairen in en rondom Kosovo ter voorbereiding op een groot offensief en in duidelijke schending van de afspraken die ze hadden gemaakt. Nu zijn ze begonnen van dorp naar dorp te trekken, waarbij burgers worden bestookt en hun huizen worden verbrand. We hebben gezien hoe onschuldige mensen uit hun huizen werden gehaald, gedwongen werden om in het stof te knielen en vervolgens doorzeefd werden met kogels. [...] Dit is geen oorlog in de traditionele zin van het woord. Het is een aanval met tanks en artillerie op mensen die zich vrijwel niet kunnen verdedigen en wier leiders al hebben ingestemd met vrede.

Het is een morele plicht om hieraan een einde te maken. Het is ook van betekenis voor de Amerikaanse nationale belangen. Kijk naar deze kaart. Kosovo is maar een klein gebied, maar het bevindt zich op een breuklijn tussen Europa, Azië en het Midden-Oosten, op de plaats waar de islam en de westelijke en orthodoxe christenheid elkaar ontmoeten. Ten zuiden van het gebied liggen onze bondgenoten Griekenland en Turkije. Aan de noordkant onze nieuwe democratische bondgenoten in Midden-Europa. En rondom Kosovo liggen andere kleine landen die geconfronteerd worden met hun eigen economische en politieke uitdagingen, landen die omvergeworpen zouden kunnen worden door een nieuwe golf vluchtelingen uit Kosovo.[...]

Vandaag zijn wij en onze achttien NAVO-bondgenoten gaan doen wat we zeiden dat we zouden doen, wat we moesten doen om de vrede te herstellen. Onze missie is duidelijk: de ernst van de vastberadenheid van de NAVO laten zien zodat de Serviërs begrijpen dat ze hun koers moeten verleggen, een nog bloediger offensief tegen de onschuldige burgers van Kosovo voorkomen en, als dat nodig is, het Servische militaire vermogen uitschakelen schade toe te brengen aan de bevolking van Kosovo.[...]