WAO'ers dubbel geteld

De psychologische grens van 900.000 mensen in de WAO is bij nader inzien nog niet doorbroken. Dat bleek toen de WAO'ers nog eens werden geteld door het Landelijke instituut sociale verzekeringen (Lisv). Bijna tienduizend mensen krijgen twee of drie arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en zij stonden daardoor geregistreerd als twee of drie WAO'ers. Het werkelijke aantal WAO'ers was volgens het Lisv eind vorig jaar 897.400. En zij kregen 906.900 uitkeringen.

De bijna tienduizend `dubbeltellers' zijn geen fraudeurs. Sommigen, zo'n 1.700, krijgen een gedeeltelijke uitkering van een uitkeringsinstantie als het Gak én een deel van bijvoorbeeld Cadans. De rest krijgt meerdere uitkeringen door veranderingen in de wet die vorig jaar zijn ingegaan. Allen krijgen niet twee keer zoveel uitkeringsgeld; het totaal van hun arbeidsongeschiktheidsuitkeringen is één volledige.

Sinds vorig jaar krijgen zelfstandigen en jonggehandicapten een `eigen' arbeidsongeschiktheidsuitkering, respectievelijk WAZ en Wajong. Stel dat een zelfstandige arbeidsongeschikt wordt, dan krijgt hij een WAZ-uitkering. Gaat hij daarna gedeeltelijk aan het werk bij een baas en valt hij daarna toch weer uit, dan krijgt hij ook een gedeelte- lijke WAO-uitkering. Twee uitkeringen dus voor één cliënt.

Over het aantal WAO'ers dat er nu is, heeft het Lisv nog geen cijfers. Aangenomen mag worden dat op dit moment de grens van 900.000 zal zijn gepasseerd. Het aantal WAO-ers neemt maandelijks met zo'n 3.000 toe. Staatssecretaris Hoogervorst verwacht dat er in 2001 zo'n 930.000 WAO'ers zullen zijn. Dat gaat voorbij aan een echte psychologische grens: het hoogtepunt van 1993, 921.000 WAO'ers.