Vragen bij sollicitatieplicht voor ouderen

Een Kamermeerderheid heeft moeite met het besluit van staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken om werklozen die ouder zijn dan 57,5 jaar te verplichten passend werk te aanvaarden.

PvdA en D66 wijzen de in het regeerakkoord aangekondigde maatregel weliswaar niet af, maar ze willen wel garanties dat ouderen er niet te veel in inkomen of pensioenopbouw op achteruit gaan, zo bleek gisteren tijdens een overleg met de staatssecretaris. CDA, GroenLinks en de SP vinden het niet nodig ouderen met een WW-uitkering strenger aan te pakken. Alleen de VVD vindt dat ,,we niet te voorzichtig moeten zijn''. Van de mensen boven de 55 jaar werkt op dit moment nog maar ruim een kwart. Het kabinet vindt dat veel te weinig. Hoogervorst heeft het Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen, dat toeziet op de uitvoering van de WW, gevraagd de vrijstelling voor 57,5-plussers om passend werk te aanvaarden te schrappen. De maatregel, die per 1 mei ingaat, geldt alleen voor personen die nu nog geen 57,5 zijn. (ANP)