Verlies Delft Instruments

Delft Instruments heeft over 1998 een verlies geleden van 43,7 miljoen gulden. Het jaar daarvoor maakte het bedrijf nog 14,3 miljoen winst. De omzet daalde met 94 miljoen naar 379 miljoen gulden. Het bedrijfsresultaat kelderde met 30 miljoen naar 6,4 miljoen gulden. Het verlies komt overeen met de voorlopige cijfers die het bedrijf begin dit jaar al bekendmaakte. Bestuursvoorzitter E. de Groot weet de teleurstelende cijfers toen aan tegenvallende orders van Amerikaanse ziekenhuizen. Daardoor bleef de gebruikelijke orderpiek aan het eind van het jaar uit.

De huisbanken, waaronder ABN Amro, ING en Fortis, eisen nu extra zekerheden van de maker van medische, wetenschappelijke en industriële apparaten.