Shell weigert EC inzage

De Nederlands-Britse oliemaatschappij Koninklijke/Shell weigert de contracten van zijn benzinestations in Nederland te overhandigen aan de Europese Commissie. Brussel doet onderzoek naar mogelijk ongeoorloofde staatssteun aan Nederlandse pomphouders in de grensstreek met Duitsland.

Dit heeft Shell vanmorgen desgevraagd bevestigd. Volgens het ministerie van Financiën maakt de oliemaatschappij inbreuk op de Europese regels en bestaat de kans dat de onderzoekers van de Commissie naar het Europese Hof stappen. ,,Het gaat om commercieel zeer gevoelige informatie, die grotendeels irrelevant is'', aldus een Shell-woordvoerder. ,,We hebben wel een voorbeeld opgestuurd van een typisch Shell-contract, maar zonder specifieke cijfers te noemen.''

De Nederlandse regering verhoogde in 1997 de accijns op benzine, waardoor de pomphouders in de grensstreek marktaandeel verloren aan hun concurrenten in Duitsland. Onder druk van de Tweede Kamer reserveerde minister Zalm (Financiën) 126 miljoen gulden voor een compensatieregeling voor 624 pomphouders in een strook van 20 kilometer langs de grens met Duitsland, die dan ook is omgedoopt tot `Zalmstrook'. Elke ondernemer zou maximaal ruim 220.000 gulden (100.000 euro) krijgen over een periode van drie jaar.

Volgens – inmiddels scheidend – Europees Commissaris Karel van Miert (Mededinging) is deze regeling in strijd met de Europese regels, nadelig voor de handel in de Europese Unie en voor de Duitse concurrenten.

De Nederlandse stelling dat het hier gaat om steun aan individuele bedrijven – de zogenoemde de-minimusregeling – gaat volgens Van Miert niet op, omdat de meeste benzinestations niet als afzonderlijke, onafhankelijke ondernemingen worden beschouwd. Het merendeel van de pomphouders heeft contracten met grote oliemaatschappijen, terwijl een groot aantal ondernemers meer tankstations exploiteert.

Om na te gaan in hoeverre het hier wel individuele ondernemingen betreft, willen de Nederlandse overheid en Brussel inzicht in de aard van de contracten tussen de pomphouders en de oliemaatschappijen. Van de 624 pompen, die vóór vorige week donderdag hun contracten moesten inleveren, zijn er uiteindelijk 470 in twee grote dozen in Brussel afgeleverd. De contracten van Shell Nederland ontbreken en zullen er ook niet komen

,,De Nederlandse overheid heeft ons niet rechtstreeks gevraagd om de contracten, maar dat via de branche-organisaties gedaan'', verdedigt Shell zich. ,,Wat de onafhankelijke dealers doen, dat weten we niet. Onze dochtermaatschappijen zoals Shell Nederland geven de contracten in elk geval niet.'' Volgens Shell probeert de overheid de nadelige gevolgen van de steunregeling nu af te wenden op Shell.