REGELS

De Registratiekamer heeft de volgende privacyregels opgesteld voor cameratoezicht:

Cameratoezicht moet een redelijk belang dienen of nodig zijn voor de uitoefening van een taak. Deze taak moet niet op een minder ingrijpende wijze kunnen worden gerealiseerd.

De beperking van de privacy moet in een juiste verhouding staan tot het doel. Beveiliging en toezicht zijn in het algemeen aanvaardbare doelen.

Camera's mogen niet meer registreren dan noodzakelijk.

Mensen moeten worden geïnformeerd over het gebruik van camera's in restaurants, cafés en winkels. De identiteit van degene die opdracht heeft gegeven tot camerabewaking moet duidelijk worden gemaakt. Mensen hebben ook recht op inzage en correctie van de beelden; deze inzage kan worden geweigerd als het privé-leven van anderen (`derden') die op de tape voorkomen daardoor wordt aangetast.

Cameratoezicht mag alleen in aanvulling met andere maatregelen om de veiligheid en het toezicht te vergroten, zoals extra verlichting. Camera's mogen niet de plaats innemen van agenten en surveillanten.

Beelden mogen in principe 24 uur worden bewaard. Wil de politie de beelden gebruiken om verdachten op te sporen, dan blijven de banden langer bewaard.