REACTIES KAMER

De tweede versie van de WBP is kritisch ontvangen door de Kamer. De wet is ,,ondoorzichtig en gecompliceerd'' (CDA), ,,beneden de maat'' (PvdA), ,,afschuwelijk ingewikkeld'' (VVD). Deze kritiek richt zich vooral op de omvangrijke Memorie van Toelichting die ruim tweehonderd pagina's beslaat. Inhoudelijk bestaat er een verschil van mening over de sanctie als de wet wordt overtreden. In de eerste versie van de wet was er nog sprake van een `bestuurlijke boete' die het College Bescherming Persoonsgegevens kan uitdelen. In het nieuwe wetsvoorstel, waarover vorige week in de Kamer overleg plaatshad, is dit veranderd en zal een overtreding door de strafrechter behandeld moeten worden. PvdA, D66 en GroenLinks zijn daar ontevreden over. Ze stellen dat de strafrechter geen prioriteit geeft aan dit soort overtredingen. De VVD en CDA zijn juist blij dat de bestuurlijke boete uit de wet is gehaald. Deze partijen zijn voorstander van zelfregulering, en dus zo min mogelijk wetgeving op dit gebied.

Volgens A. Nicolaï (VVD) gaat het uitsluitend om bedrijven die niet melden dat zij gebruikmaken van persoonsgegevens. ,,D66 en PvdA doen net of de boete de laatste stok achter de deur is.'' De Kamer wacht op een brief van minister Korthals, waarin volgens T. Rietkerk (CDA) ,,een kluwen van vragen'' moet worden beantwoord.