Optimisme over `geroofd' adoptiekind

Het echtpaar Slottje werd maandag door de rechtbank vrijgesproken van mensenroof. Maar wat gebeurt met Lisa?

Ze moet gewoon terug, zegt de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Ze moet natuurlijk blijven, zegt het Leger des Heils. Het echtpaar Slottje is deze week door de rechtbank vrijgesproken van mensenroof, maar als het aan de IND ligt, wordt het driejarige `adoptiekind' Lisa alsnog teruggestuurd naar Brazilië. ,,Ze heeft geen verblijfsvergunning'', zegt C. Menten van de IND. ,,Wat begrijpelijk en menselijk is, is niet altijd het beste voor de samenleving. Het klinkt steriel, maar regels zijn regels.''

Herman en Bernadette Slottje toonden zich afgelopen maandag zeer verheugd toen ze door de rechtbank in Almelo werden vrijgesproken van mensenroof. Ze waren, oordeelde de rechter, niet strafbaar geweest toen ze in 1997 (een jaar nadat hun enig kind was overleden) buiten alle adoptieregels om een kind uit Brazilië hadden laten halen. Dat kon wel, dachten ze zelf. Het openbaar ministerie had twee weken geleden tegen beiden wegens mensenroof een jaar celstraf geëist; de rechtbank dacht er anders over. Het OM is inmiddels tegen de uitspraak in hoger beroep gegaan bij het hof.

In de aanloop naar de strafzaak was het kind onder de hoede geplaatst van het Leger des Heils, dat als voogd optrad. De IND kwam tot de conclusie dat Lisa geen verblijfsvergunning had en derhalve terug zou moeten naar Brazilië. Dat de rechtbank nu tot de conclusie is gekomen dat er van mensenroof geen sprake is - mede gebaseerd op het feit dat de moeder het kind indertijd vrijwillig heeft afgestaan - is volgens mevrouw Menten van de IND geen reden het besluit te herzien. ,,Lisa heeft daar een moeder, en kan daar in een tehuis worden opgevangen. Wij kunnen niet anders dan de regels toepassen. De IND is niet bij machte daarvan af te wijken. Anders zouden we zelf in overtreding zijn, en dat kan natuurlijk niet.'' Menten geeft wel toe dat het hier een bijzonder geval betreft - tot een coulante opstelling van de IND zal dat evenwel niet leiden, zegt ze.

Volgens M. Kramer van het Leger des Heils is het niet in het belang van het kind dat het wordt teruggestuurd. Advocaat R. Speijdel van de Slottjes toont zich ,,zeer optimistisch'' over een goede afloop. Hij verwijst onder andere naar het Europees verdrag voor de rechten van de mens, dat volgens hem voldoende aanknopingspunten biedt Lisa in Enschede te houden. ,,In dat verdrag wordt gesproken over het `family-life'. Dat betekent dat iemand al na een paar maanden zich mag beschouwen als lid van een bepaald gezin of familie. Lisa is inmiddels anderhalf jaar bij de Slottjes.'' Het echtpaar zal, aldus Speijdel, bij de kantonrechter een verzoek tot het voogdijschap van Lisa indienen. Op humanitaire gronden zal Lisa in Nederland blijven en kan dan vervolgens naar Slottje, zegt de advocaat.

De rechtbank in Almelo oordeelde het met zoveel woorden niet strafbaar dat er een kind uit Brazilië wordt gehaald als de moeder het vrijwillig afstaat. Een dag later legde een andere kamer van dezelfde rechtbank in een vergelijkbare zaak het bewuste artikel 278 van het wetboek van strafrecht heel anders uit. ,,Er zal hier nog wel wat over gezegd worden in hoger beroep en bij de Hoge Raad'', denkt persrechter H. Inden. Hij beaamt dat de handelwijze van de Slottjes niet strafbaar is volgens het strafrecht. ,,Hooguit volgens de geldende adoptieregels, maar dat is een zaak van familierecht. Wie op deze manier een kind weet te verwerven, met de bijbehorende papieren, is feitelijk dus niet strafbaar.''

`Op humanitaire gronden zal Lisa hier blijven'