Onderzoek naar etheenfabariek in Delfzijl

Minister Jorritsma van Economische Zaken gaat bekijken of productie van etheen in Delfzijl een serieus alternatief kan zijn voor het aanleggen van een pijpleiding naar de Eemshaven. Dat heeft de bewindsvrouw gisteren de Tweede Kamer toegezegd. De pijpleiding naar het noorden zou vanuit Rotterdam, Geleen of Gelsenkirchen moeten komen. Daar zou de lijn van het Europese etheennetwerk afgetapt kunnen worden. Maar Kamerlid Witteveen (PvdA) vreest het risico van een lange pijpleiding door het land en vroeg om een onderzoek naar lokale productie.

Etheen is in Delfzijl nodig om onder meer de industriële activiteiten uit te breiden. Het Rijk betaalt zo'n 100 miljoen gulden mee aan de beoogde pijpleiding. De rest komt voor rekening van het bedrijfsleven. Jorritsma zegde toe dat als een fabriek ter plaatse rendabel is het overheidsgeld ook daaraan kan worden besteed. (ANP)