Netelenbos wil Tweede Maasvlakte

Minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) wil bedrijven laten meebetalen aan de aanleg van de Tweede Maasvlakte bij Rotterdam. Verder onderzoek naar de mogelijkheid om in plaats hiervan nieuwe havengebieden te creëren bij Moerdijk of Vlissingen heeft geen zin.

Dat blijkt uit een nog vertrouwelijke notitie die Netelenbos volgende week bespreekt met een aantal betrokken collega-ministers. In het stuk wordt een duidelijke keuze gemaakt voor aanleg van nieuwe haventerreinen onder de rook van Rotterdam. Daarmee komt de minister, die sinds begin deze maand voorzitter is van het `Bestuurlijk overleg Mainport Rotterdam', tegemoet aan de wens van onder andere het Havenbedrijf Rotterdam, dat al jaren een felle lobby voert in politiek Den Haag om een Tweede Maasvlakte aan te kunnen leggen. De extra ruimte is volgens het Havenbedrijf nodig voor de verwachte groei van de containeroverslag.

Hoe groot de Tweede Maasvlakte moet worden, valt volgens Netelenbos nu nog niet te zeggen. Zij stelt voor met bandbreedtes te werken om geen ,,schijnzekerheid te creëren over cijfers''. Vorig jaar vlogen het Havenbedrijf en het Centraal Plan Bureau (CPB) elkaar in de haren met afwijkende prognoses voor de benodigde uitbreidingsruimte. Het Havenbedrijf denkt in 2020 tussen de 750 en 1260 hectare nodig te hebben, het CPB acht een gebied van 370 tot maximaal 610 hectare voldoende.

In het regeerakkoord is afgesproken dat in deze regeerperiode een beslissing wordt genomen over de aanleg van de Tweede Maasvlakte. Heikel punt is de aanslag op het milieu als gevolg van de aanleg van zo'n groot havengebied in zee. Vooral minister Pronk (Vrom) toonde zich de afgelopen maanden sceptisch over de noodzaak van de Tweede Maasvlakte. Vorige maand herhaalde de bewindsman tijdens een bezoek aan Rotterdam dat wat hem betreft eerst gekeken moet worden naar de mogelijkheden om de bestaande havengebieden beter te benutten en om extra capaciteit te zoeken in de havengebieden van Moerdijk, Vlissingen en Terneuzen.

Uit de notitie van Netelenbos blijkt dat deze laatste optie wat haar betreft geen kans maakt. Hoewel de redenen per locatie verschillen, zijn de belangrijkste argumenten de aanslag op het milieu en de slechte bereikbaarheid voor containers. Het efficiënter gebruik maken van de bestaande havencapaciteit is volgens Netelenbos hoogstens een deeloplossing.

Bij de aanleg van de Tweede Maasvlakte wil Netelenbos het bedrijfsleven actief laten participeren. ,,Nog niet alle haken en ogen zijn in beeld gebracht, maar de private en publieke deelnemers aan het Studieproject Private Betrokkenheid achten dit model (..) zeker realistisch'', schrijft zij. Een keuze voor bedrijven is nog niet gemaakt. Eind vorig jaar maakten ING, Ballast Nedam en ECT samen een plan bekend voor de aanleg van de Tweede Maasvlakte.