`Miloševic was gewaarschuwd'

Ik kan bevestigen dat de luchtaanvallen van de NAVO tegen de Servische strijdkrachten zijn begonnen en dat Britse troepen aan deze actie meedoen. Iedere politieke leider denkt lang en hard na voordat hij zijn strijdkrachten tot actie laat overgaan en de onvermijdelijke risico's laat ondergaan die daaraan zijn verbonden. Ik zou deze koers niet zijn ingeslagen als ik niet dacht dat het de juiste was. [...]

We voeren deze actie uit om één eenvoudige reden: om voldoende schade toe te brengen aan de Servische strijdkrachten om te verhinderen dat Miloševic doorgaat met zijn gemene onderdrukking van de Albanese bevolking in Kosovo. Al 400.000 mensen zijn op drift, 250.000 zijn dakloos. Alleen al de laatste week zijn 25.000 van huis en haard verdreven. Dit zijn de wrede en harde feiten. Kosovo ligt op de drempel van Europa. Zoals vorige crises op de Balkan hebben laten zien, zijn de gevolgen daarvan ver en breed te merken. En zoals ik gisteren al zei, zijn er nu al meer dan een miljoen vluchtelingen uit voormalig Joegoslavië in de landen van de Europese Unie terechtgekomen.[...]

In het licht van de historie kan niemand zeggen dat we niet hebben geprobeerd een vreedzame oplossing te vinden voor dit conflict of dat Miloševic niet is gewaarschuwd voor de consequenties als hij zou doorgaan met de onderdrukking van de burgerbevolking van Kosovo. Zoals ik gisteren al aangaf, zijn er ernstige consequenties voor onze strijdkrachten en voor de bevolking van de regio waarin we in actie komen. De aanvallen alleen die nu zijn uitgevoerd zullen niet het einde betekenen van de beelden van uit hun huizen weggevluchte mensen op zoek naar veilige plaatsen. Ook kunnen we niet zeker zijn hoe Miloševic zal reageren. [...] Als er sprake is van vergelding tegen NAVO-troepen elders in de regio, zal onze reactie snel en hard zijn.