Kabinet wil aanpassing dagindeling

Het kabinet stelt zestig miljoen gulden beschikbaar voor experimenten om ,,de balans tussen werk en privé-leven'' te verbeteren.

Dit heeft staatssecretaris Verstand (Emancipatiezaken) gisteren bekendgemaakt. Projecten op lokaal niveau of in bedrijven kunnen de komende vier jaar aanspraak maken op deze `subsidieregeling dagindeling'. Verstand wil met de subsidieregeling bijdragen aan een cultuuromslag, omdat de samenleving nog altijd is ingericht naar het kostwinnersmodel ondanks een drastische toename van het aantal anderhalf- of tweeverdieners. Volgens de staatssecretaris is het nog steeds moeilijk om én te werken én de kinderen naar school of de sportclub te brengen en boodschappen te doen en ook nog een privé-leven te leiden.

Op het ogenblik worden al enkele experimenten gesubsidieerd, zoals een `brede school' in Groningen waar voor kinderen van nul tot veertien jaar naast onderwijs ook buitenschoolse opvang geregeld wordt. In Amsterdam kunnen bewoners op het Java-eiland via een computer boodschappen bestellen die 's avonds in een kluisje op een parkeerterrein worden afgeleverd. In de Hoeksche Waard is een vervoersregeling opgezet. Kinderen worden gezamenlijk van en naar sportverenigingen vervoerd, zodat niet voor elk kind individueel hoeft te worden gereden.

De staatssecretaris hoopt op aanpassingen van de openingstijden van winkels en op andere werktijden van bedrijven.

Ook het telewerken, waarbij werknemers thuis via een computerverbinding kunnen werken, draagt volgens haar bij aan een rustiger leven, zodat er ,,meer tijd is om je ouders te bezoeken, naar de buurvrouw te gaan, of in het bestuur van een sportclub te zitten''.

Verstand stelde gisteren tevens een `stuurgroep dagindeling' in. Deze stuurgroep, met onder anderen Pia Dijkstra (NOS-Journaal), Pieter Winsemius (McKinsey) en Karin Veltman (hoofd inkoop Hema), moet het publieke debat over dit onderwerp aanjagen.

Volgens de staatssecretaris kunnen de leden van de groep door hun netwerk verschillende partijen in de samenleving bereiken. Ook spreekbeurten van stuurgroepleden kunnen leiden tot een mentaliteitsverandering, denkt ze.

De stuurgroep wordt geleid door Richard Steenborg, afkomstig van het detailhandelsconcern KBB. Hij zei dat er een periode komt van ,,ontmoeten, even niets meer moeten''. Steenborg wil ,,veel creativiteit'' in Nederland losmaken, dit alles onder het motto ,,onze samenleving is toe aan nieuwe afspraken''.

Ruim twee jaar geleden stelde toenmalig minister Melkert (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) een commissie dagindeling in.

Deze commissie heeft in april vorig jaar het advies uitgebracht een subsidieregeling in te stellen.