`Houd Clinton tegen'

Ik heb zojuist gesproken met Jacques Chirac, de Franse president, en met Clinton. We hebben een heel lang onderhoud gehad met de president van de Verenigde Staten over het feit dat enkele uren geleden de bombardementen begonnen zijn op Kosovo door de strijdkrachten van de NAVO. Dit is een coup tegen de gehele internationale gemeenschap.Ik richt me tot de hele wereld, ik richt me tot mensen die de oorlog hebben meegemaakt, ik richt me tot degenen die bombardementen hebben ondergaan, ik richt me tot hun kinderen, ik richt me tot alle politici. Zolang er nog enige tijd rest moeten we Bill Clinton ervan overtuigen af te zien van deze tragische en dramatische actie.

Het gaat om de veiligheid van Europa, het gaat om oorlog in Europa, er is een heel ernstige stap gezet en het is onbegrijpelijk dat dat is gebeurd zonder de goedkeuring van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.

Ik wil politieke onderhandelingen en vrede met Miloševic. Ja, Miloševic is lastig bij onderhandelingen, je moet dingen twee keer, vijf keer, tien keer met hem bespreken en desnoods vijftien keer als daardoor de levens gered kunnen worden van honderden en honderden mensen die anders over een paar uur zullen moeten sterven.

Ik vraag u zich aan te sluiten bij de verontwaardigging van heel Rusland, wij van onze kant doen alles wat we kunnen, maar we kunnen niet alles. In feite kunnen we wel alles, maar ons geweten staat ons dat niet toe.

Laten we Clinton tegenhouden. Laten we hem helpen deze tragische stap niet te zetten... deze tragische stap.