Groen licht

Majesteit,

Er lijkt vanuit Nederland goed nieuws op til voor het Internationaal Olympisch Comité. Hoewel uw premier W. Kok nog doet alsof hij talmt, ziet het er naar uit dat hij uw zoon Willem-Alexander eindelijk `het groene licht' zal geven, zoals dat in uw land zo aardig wordt geformuleerd. Hij mag zich dan straks in Seoul laten beëdigen als lid van het IOC. Daarmee is een oude wens van respectievelijk U, Uw zoon èn van ons in vervulling gegaan.

Mij bereikten de afgelopen dagen uit Nederland signalen die mij met grote dankbaarheid vervulden. Zo heeft de PvdA kennelijk opeens al haar bezwaren tegen het lidmaatschap van de prins ingeslikt. Als oud-aanhanger van het Franco-regime dacht ik mijn socialistische pappenheimers te kennen, maar desondanks heeft deze tournure mij ten zeerste verrast. Had PvdA-Kamerlid Middel mij niet eerder `een fascist' genoemd en het IOC `een ondemocratische organisatie'?

Terzake nu. Kan er nog een kink in de kabel komen? Ogenschijnlijk lijkt er niets meer aan de hand. Mij dunkt dat wij ons `zelfreinigend vermogen' (woorden van Uw premier) ten volle hebben aangesproken. Er zijn leden geroyeerd, zij het niet van de belangrijkste sportnaties, en wij zijn bereid een ethische commissie te formeren met onder anderen de heer H. Kissinger. Gezien zijn nooit aflatende steun destijds aan de regering-Nixon, en zijn stimulerende rol bij de bombardementen op Cambodja, lijkt de heer Kissinger ons bij uitstek de ethicus die ons geweten nog verder kan zuiveren.

So far so good. Helaas heeft zich deze week – en ik zeg dit met grote schroom – een vervelende ontwikkeling voorgedaan rond mijn persoon. Op 9 april moet ik mij voor een Spaanse onderzoeksrechter verantwoorden voor financiële onregelmatigheden bij het chemieconcern Ercros waar ik vroeger lid van de Raad van Bestuur was. Het is jammer dat dit nieuws uitgerekend de Nederlandse media heeft bereikt.

Misschien denkt de onderzoeksrechter er anders over, maar ik kan U verzekeren dat er niets aan de hand is. U hoeft niet bevreesd te zijn dat Uw zoon straks in het gezelschap moet verkeren van een oude, corrupte knoeier die in zijn land in het cachot dreigt te worden geworpen.

Het verhaal over die financiële kwestie is te ingewikkeld om hier uit de doeken te doen, maar ik wil Uw zoon te zijner tijd gaarne tot in detail op de hoogte brengen.

Leve de Olympische gedachte!

Uw toegenegen,

Juan Antonio Samaranch