EU eens over handel Zuid-Afrika

De Europese leiders zijn er gisteravond in Berlijn in geslaagd een compromis te bereiken over het Europese handels- en samenwerkingsakkoord met Zuid-Afrika. Over het akkoord is heel lang onderhandeld. De zuidelijke lidstaten trokken uiteindelijk hun bezwaren in, ook Italië dat op het laatst nog tegenstribbelde wegens onvoldoende bescherming van zijn conserven zoals perziken-op-sap.

Premier Kok maakte het ,,goede nieuws'' bekend. ,,Het werd tijd'', zie Kok, die in december nog boos uitviel naar de zuidelijke lidstaten die de overeenkomst blokkeerden. Eigenlijk wilde de EU het akkoord al meegeven aan Mandela als afscheidsgeschenk tijdens de top vorig jaar in Cardiff. Maar Spanje, Portugal, Italië en Griekenland bleven dwarsliggen. Ze eisten een betere bescherming van hun landbouwprodukten zoals port, sherry, sinaasappels en aardbeien op sap. Dit stuitte op problemen in Zuid-Afrika dat zijn markt al eerder en breder zou openen voor agrarische produkten uit de Europese Unie.

Vooral de benamingen port en sherry bleven tot het einde toe het struikelblok. Spanje en Portugal wilden niet dat de Zuid-Afrikanen dranken verkochten onder deze naam. Daar komt nu een soort overgangsregeling voor die er uiteindelijk toe moet leiden dat deze benamingen voor Zuid-Afrikaanse wijnen verdwijnen.

Het handels- en samenwerkingsakkoord met de Europese Unie moet de stabiliteit in Zuid-Afrika vergroten. Het is gunstiger voor Zuid-Afrika dan voor de vijftien EU-lidstaten. Met uitzondering van de landbouwprodukten opent de Unie haar markt sneller en breder voor Zuid-Afrikaanse goederen. Na tien jaar wordt 95 procent van de invoer uit Zuid-Afrika in de EU geliberaliseerd. Pretoria opent 86 procent van zijn markt voor EU-goederen en pas na twaalf jaar.

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Fisher wees er op dat er haast was geboden met het akoord aangezien de Zuid-Afrikaanse regering op korte termijn geheel in beslag wordt genomen door de komende verkiezingen.