Een heel goede ervaring

Zo nu en dan verschijnt de Commissaris der Koningin in Drenthe, R. ter Beek, voor de televisie. Bijvoorbeeld wanneer het erg geregend heeft, de weilanden blank staan en de nood aan de man is. Maar weinig televisiekijkers zullen zich op zo'n moment herinneren dat Ter Beek, in zijn vorige functie als minister van Defensie, begin september 1993 een bataljon van de luchtmobiele brigade ter beschikking stelde aan de toenmalige secretaris van de VN, Boutros-Ghali. Die liet twee maanden later weten graag van het aanbod gebruik te willen maken en Dutchbat ging peacekeepen in Srebrenica. Een rampzalige onderneming, zou later blijken. ,,Srebrenica is voor Nederland een trauma. (...) Er zijn grote fouten gemaakt bij de training, voorbereiding en organisatie van de strijdmacht ter plaatse'', zegt Christoph Bertram, directeur van het Forschungsinstitut für Internationale Politik und Wissenschaft in Vrij Nederland waarin een aantal internationale kopstukken aan het woord komt over de militaire speelruimte van een land als Nederland dat na Srebrenica te kampen heeft met een geknakt zelfvertrouwen. Toch vindt Bertram dat Nederland zich in de toekomst niet afzijdig moet houden van deelname aan vredesoperaties. Krijgskunstgeleerde Martin van Crefeld zegt dat de ervaring met Srebrenica niet alleen negatief beoordeeld moet worden: ,,Ik denk dat ze er daardoor in Nederland van doordrongen zijn geraakt dat de wereld niet zo geciviliseerd in elkaar zit als lang is gedacht.'' Een goede ervaring dus voor de eertijdse voorstanders van het `veilige haven' concept en van het zenden van gevechtseenheden ,,die goed zouden zijn voor de zichtbaarheid van het Nederlandse buitenlandbeleid'', aldus vatten Honig en Both in hun boek over Srebrenica de stemming op het ministerie Buitenlandse Zaken in 1993 samen.

Nog geen jaar geleden swingde Amsterdam de homoseksuele pan uit tijdens de Gay Games. Burgemeester Patijn ontpopte zich als de lieveling van de sporters èn van de organisatoren door vijf miljoen gemeentelijke guldens ter beschikking te stellen om de tekorten te dekken en nu 56.000 dollar over te maken aan de organsatie opdat de Games in Sydney in 2002 kunnen doorgaan, meldt VN aan de vooravond van de publicatie van het financiële eindverslag van de Gay Games. Directeur communicatie en marketing Kees Ruyter spande volgens VN de kroon: hij overschreed zijn budget met bijna 1,3 miljoen gulden. Maar hij is niet bang dat hij daarvan de schuld krijgt: ,,Ik heb ongelooflijk goed en uitgebreid gesproken met de accountants. Het was een heel goede ervaring.'' Jammer dat hij die ,,goede ervaring'' pas opdeed toen het geld verdwenen was.

In de beleving van velen stroomde het vorige week van de regen maar volgens HP/De Tijd ,,stroomde een gevoel van nationale trots door het land toen bekend werd dat `onze' Wim kok bij nogal wat regeringsleiders in de EU favoriet was om voorzitter van de Europese Commissie te worden.'' Het waren er welgeteld drie: Schröder, Blair en Chirac. Toen Kok liet weten dat hij niet beschikbaar was, ,,was de teleurstelling bijna voelbaar'', weet het blad te melden. Helaas wordt niet gemeld wie allemaal tandenknarsend van teleurstelling het moede hoofd in de schoot hebben gelegd. Zeker niet zij die meteen in de gaten hadden dat het hier meer ging om een media-hype dan om een levensvatbare optie. De benoeming van de Italiaan Prodi tot voorzitter zal Elsevier deugd doen. Het blad wijst op de grote problemen waar de EU voor staat: de financiën, de uitbreiding naar het oosten en de landbouw. ,,De grootste offers daarvoor moeten de landen van Zuid-Europa brengen. Een competente Zuid–Europeaan is daarom de meest aangewezen persoon om de oplossingen te formuleren en de offers te vragen.'' Prodi is niet iemand die een zaak jaren zal laten slepen en wanneer hij daarop zou worden aangesproken zich verschuilt achter anderen. Wat dat betreft was het verhoor van premier Kok voor de parlementaire enquêtecommissie Bijlmerramp een heel goede ervaring.