Crises laten winst Fortis ongemoeid

Bank en verzekeraar Fortis heeft in tegenstelling tot de andere financiële concerns in Nederland nauwelijks averij opgelopen door de verschillende crises in de wereld. Bij zowel ABN Amro, ING als de Rabobank viel de winstgroei over het afgelopen jaar tegen, vooral als gevolg van de crisis in Azië en Latijns-Amerika.

De nettowinst van Fortis steeg met 20 procent tot 1,58 miljard euro (3,5 miljard gulden). ,,1998 is in alle opzichten een geweldig mooi jaar geweest'', aldus bestuursvoorzitter J. Bartelds vanochtend in zijn toelichting op de jaarcijfers. Met een concrete winstprognose voor het lopende jaar durft het concern (met onder meer Generale Bank, Amev, VSB en MeesPierson) nog niet te komen. De winst per aandeel kwam uit op 1,46 euro.

De forse winstgroei is vooral een gevolg van het goede beursklimaat in Europa en van overnames (de Belgische banken Generale Bank en ASLK). Omdat Fortis slechts 7,3 procent van de kredieten in de zogeheten opkomende markten (Azië en Latijns Amerika) heeft uitstaan bleef de schade als gevolg van de verschillende brandhaarden beperkt. Het verzekeringsbedrijf (Amev, AG) behaalde in het afgelopen jaar een winstgroei van 18 procent tot 753 miljoen euro, wat mede een gevolg was van de gerealiseerde waardestijgingen van de beleggingen. Het prettige beursklimaat liet de waarde van de beleggingen met bijna de helft stijgen tot 398 miljoen. ,,We hebben het geluk gehad dat een aantal bedrijven, waarin wij een belang hadden, ging fuseren. Een mooi voorbeeld daarvan is Petrofina'', aldus Bartelds. Het operationale resultaat van de verzekeringen zelf steeg slechts met 6 procent.

De levensverzekeringen leverden weliswaar 11 procent (tot 494 miljoen euro) meer op, maar op de Nederlandse activiteiten ging het resultaat met 7 procent naar beneden, vooral als gevolg van investeringen in informatietechnologie en door de lage rentestand. Op de schadeverzekeringen was de winstgevendheid veel lager. Verzekeringen tegen ongevallen en ziekte zag door verliezen in Amerika het resultaat met 76 procent dalen tot 13 miljoen, terwijl de auto-verzekeringen zelfs met 3 miljoen in het rood kwamen.

Bij het bankbedrijf steeg de nettowinst met 27 procent tot 1 miljard euro. Mede door de effectentransacties (plus 50 procent) stegen de commissies met 22 procent tot 1,66 miljard euro. Bij de bankentak zorgden de koerswinsten op beleggingen voor 983 miljoen euro, een stijging van maar liefst 983 miljoen.

Net als voorgaande jaren heeft Fortis grote voorzieningen getroffen voor mogelijke kostenposten. Voor de huidige lage rente, die het moeilijker maakt om bij levensverzekeringen hogere rendementen te behalen, is bijvoorbeeld 521 miljoen euro opzijgezet. Tegen mogelijke problemen rond het millennium heeft Fortis naast bestaande voorzieningen nog eens 258 miljoen euro gereserveerd.