CONGRES

Euroforum houdt dinsdag 30 maart een congres over de consequenties van de nieuwe Wet bescherming persoonsgegevens. 's Ochtends staan twee inleidingen op het programma van dr. Jan Holvast (Holvast en Partner) en mr. U. van der Pol (Registratiekamer). 's Middags volgen drie themagerichte inleidingen: Gevolgen voor uw marketing (mr. A.J.J.T. Singewald), Gegevensverwerking in de sociale zekerheid (mr. A.J.M. van Wezel) en Verwerking van de personeelsgegevens (dr. H.H. de Vries). Het congres wordt gehouden in Musis Sacrum te Arnhem. Nadere informatie bij Seminar Managers, =(040) 297 49 06.