Cogéma: plutonium kernwapens recyclen

Het Franse bedrijf Cogéma gaat samen met zijn Amerikaanse partners Duke en StoneedWebster plutonium uit afgedankte kernwapens hergebruiken als brandstof voor civiele kerncentrales die elektriciteit opwekken. Gisteren tekenden de drie bedrijven een contract ter waarde van 130 miljoen dollar (ruim 260 miljoen gulden) met het Amerikaanse ministerie van Energie. Het consortium gaat een speciale fabriek ontwerpen voor de productie van kernbrandstof waarin plutoniumoxyde wordt gemengd met verrijkt unranium (MOX). Met het project is in totaal 1,2 miljard dollar gemoeid.

Rusland en de Verenigde Staten staan op het punt om een overeenkomst te sluiten voor de aankoop van hoogverrijkt uranium van 1.000 ontmantelde kernwapens, voor een bedrag van 12 miljard dollar. Het is de bedoeling ook dit uranium in de VS te verwerken in nieuwe brandstof voor kerncentrales. (Reuters)