BOEKEN

Enkele boeken over privacy:

Privacy geregistreerd: Visies op de maatschappelijke betekenis van privacy Bundel met bijdragen van onder meer Herman Vuijsje, Corien Prins en Peter Schröder. Auteurs gaan in op waarden en normen van privacyvraagstuk. Otto Cramwinkel Uitgever, Den Haag, 1998, werkdocument Rathenau Instituut: W63, 50,00 gulden. Privacyvrijheid! De vrijheid om zichzelf te zijn De Belgische jurist Serge Gutwirth laat zien hoe dubbelzinnig privacy is en hoe pogingen tot eenduidige definiëring stranden. De geschiedenis van privacy wordt behandeld en ook de opvattingen daarover in verschillende culturen. Otto Cramwinkel Uitgever, Den Haag, 1998 werkdocument Rathenau Instituut: W64, 45,00 gulden. OR en privacy In het boek worden talloze voorbeelden genoemd van privacyschending van werknemers. De auteur Jan Holvast kent een belangrijke rol toe aan de Ondernemingsraad bij het oplossen van privacyvraagstukken. Inclusief wettelijk privacyreglement. Samsom bedrijfsinformatie, Alphen aan den Rijn, 1997, 41,00 gulden. Privacy in het informatietijdperk Ontwikkelingen in de informatiesector zorgen voor verregaande aantasting van de privacy. Auteurs S. Nouwt en W. Voermans doen verslag van de gevolgen van deze ontwikkelingen op nationale en internationale privacyregelgeving. SDU Uitgevers, Den Haag, 1996, 59,00 gulden.