Apothekers dagen Borst voor rechter

De apothekers stappen definitief naar de rechter om minister Borst (Volksgezondheid) te dwingen afspraken na te komen.

Ze wilden dit al begin maart doen, maar zagen daar toen vanaf omdat Borst beloofde alsnog eerdere toezeggingen gestand te doen. Volgens de apothekers komt de minister ook die belofte niet na.

Daarnaast gaan de apothekers voor de rechter de extra kortingen aanvechten die Borst ze heeft opgelegd. De minister kondigde deze week aan dat de apothekers nog eens 225 miljoen gulden moeten inleveren die ze aan kortingen en bonussen van hun leveranciers zouden hebben gekregen. Borst had daarvan afgelopen twee jaar daar al tweehonderd miljoen gulden 'afgeroomd'.

Apothekers innen jaarlijks 360 miljoen gulden van hun leveranciers, zo blijkt uit het onderzoek dat het bureau PricewaterhouseCoopers (PwC) in opdracht van Borst deed naar de omvang van de kortingen en bonussen. Begin maart legde Borst de apothekers al een extra korting van 110 miljoen gulden op.

Het onderzoek van PwC maakt deel uit van de meerjarenafspraak die KNMP, de landelijke apothekersorganisatie, in november sloot met Borst. De apothekers zouden daar aan meewerken als Borst `tegelijkertijd' een onderzoek zou laten doen naar de `reële praktijkkosten' van de apothekers. Borst beloofde begin maart, toen het onderzoek naar de bonussen en kortingen al vrijwel gereed was, het landelijke tarievenbureau COTG dat onderzoek naar de praktijkkosten van apothekers te laten doen. Pas deze week deed de minister dit verzoek.

De minister voegde daar in haar brief aan het COTG aan toe dat het nieuwe tarief, dat daar het gevolg van is, haar niet meer mag kosten. Ook hoeft het COTG pas in september klaar te zijn. Het is nog niet zeker of het COTG het onderzoek ook zal uitvoeren.

De apothekersorganisatie KNMP constateert dat de minister ook een andere afspraak niet nakomt: Borst had ze aan het begin van het onderzoek naar de kortingen en bonussen beloofd dat de korting die ze krijgen voor contante betaling en doelmatige inkoop (samen 4 procent en een bedrag van ongeveer 175 miljoen gulden) voorlopig zou mogen houden. Volgens de apothekers is dit geld nodig om de praktijkkosten te dekken. Deze kunnen niet meer volledig worden betaald uit de tarieven sinds de verlaging en bevriezing ervan begin jaren negentig. Deze korting verdwijnt als het tarief is aangepast, zo was afgesproken. Borst besloot deze week die korting, die in de afgelopen jaren ook door de minister als 'een legitiem onderdeel' van de inkomsten werd beschouwd, nu al geheel te schrappen.

Volgens de KNMP komt zeker eenderde van de apotheken in grote financiële problemen als minister Borst, voor zij deze korting afschaft, niet eerst het tarief (de zogeheten receptregelvergoeding) op een meer kostendekkende niveau brengt.

De apothekers hebben er weinig vertrouwen in dat het `flankerend beleid' dat Borst ook aankondigde voldoende soelaas zal bieden.