Zalm hoopt op `een klein wonder' op EU-top Berlijn

Minister Zalm (Financiën) kan ,,geen garanties'' geven dat het vandaag en morgen op de Europese Raad in Berlijn zal lukken om de geplande bezuinigingen op de Nederlandse bijdrage aan de Europese Unie van 1,3 miljard in 2002 te halen. Maar er is daarvoor wel ,,een klein wonder nodig'', zei hij gisteren in de Tweede Kamer. Zalm reageerde op vragen uit de CDA-fractie over opmerkingen die minister Van Aartsen (Buitenlandse Zaken) maandag in het Algemeen Dagblad maakte, namelijk dat als 1,3 miljard gulden niet wordt gehaald, een bedrag van één miljard ,,de ondergrens'' is. Balkenende (CDA) noemde dat ,,een merkwaardige actie'' en hij verweet Van Aartsen dat hij alvast 300 miljoen had ,,weggegeven''. Balkenende vroeg Zalm of Van Aartsen een solo had ondernomen of namens het gehele kabinet had gesproken. De fractie van GroenLinks betitelde de in het regeerakkoord vastgelegde bezuinigingsdoelstelling van 1,3 miljard gulden als een mission impossible.