VS leggen beslag op geld Molukse kerken

De Drugs Enforcement Agency (DEA), de Amerikaanse overheidsdienst voor drugsbestrijding, heeft beslag gelegd op enkele tientallen miljoenen guldens van de gezamenlijke Molukse kerken in Nederland. Het kapitaal, dat op een bankrekening op de Bahama's staat, heeft de DEA bestempeld als drugsgeld.

Een woordvoerder van de Molukse kerken zei vanochtend dat de kerken ,,enigszins zijn overvallen'' door de berichten over de affaire. Ze verwachten dat het geld waarop de Amerikanen beslag hebben gelegd, weer wordt vrijgegeven. ,,Eén ding is zeker, van witwassen van drugsgeld is geen sprake'', aldus de woordvoerder. Pas als dat is bewezen, kunnen de Molukse kerken weer over het geblokkeerde geld beschikken.

De woordvoerder weigerde verder op de kwestie in te gaan. De Kerkvoogdijraad van de Molukse kerken komt vanavond in spoedberaad bijeen en zal morgen een verklaring doen uitgaan. De Economische Controle Dienst bevestigde vanochtend dat ze op verzoek van de kerken bezig is met een onderzoek naar de affaire. Ook het openbaar ministerie (in Zwolle) is gevraagd daaraan mee te werken, aldus een woordvoerder van het OM.

Aan het einde van de jaren tachtig heeft de Nederlandse overheid alle Molukse kerkgebouwen die nog in eigendom van de staat waren, aan de Kerkvoogdijraad van de gezamenlijke Molukse kerken overgedragen. Voor het onderhoud van de 52 zogenoemde rijkskerkgebouwen stelde de staat ruim 70 miljoen gulden ter beschikking.

De Molukse Kerkvoogdijraad is met een deel van dat geld gaan investeren, waarbij ernstige fouten zijn gemaakt. Volgens de woordvoerder van de kerken zal de voltooiing van het Moluks Kerkelijk Centrum in Houten geen vertraging oplopen. Het gebouw is al voor 95 procent gereed. Hij zei ook dat de Stichting Help Ambon in Nood!, die voedsel en geld inzamelt voor de door godsdienstrellen geplaagde bevolking van Maluku, geen last heeft van de beslaglegging.