`Prins kan politieke kwesties in IOC mijden'

Hoofdbestuurslid Jacques Rogge van het IOC verwacht een belangrijke rol van prins Willem-Alexander als IOC-lid. De prins maakt tenslotte deel uit van de belangrijkste commissie, olympische solidariteit.

,,Politieke beslissingen zal prins Willem-Alexander als IOC-lid niet hoeven te nemen'', zegt Jacques Rogge, sinds vorig jaar hoofdbestuurslid van het Internationaal Olympisch Comité. ,,Het IOC neemt geen politieke beslissingen. Mocht dat wel het geval zijn, dan kan de prins zich altijd afzijdig houden'', weet de 56-jarige orthopedisch chirurg uit België.

Rogge maakt sinds 1991 deel uit van het IOC en behoort ook de commissie die onderzoek doet naar corruptie. Hij was afwisselend lid van zes van de bijna dertig commissies die het IOC telt. Nu is hij lid van de medische commissie. Prins Willem-Alexander is sinds februari 1998 lid van de commissie Olympische Solidariteit. Volgens Rogge is dat de belangrijkste commissie binnen het IOC.

Wat wordt van Willem-Alexander in het IOC verwacht?

Rogge: ,,De prins is jaarlijks nog geen week kwijt aan IOC-vergaderingen. Hij doet wat elk IOC-lid doet: hij wordt betrokken bij eerst en vooral de organisatie van de Olympische Spelen. Dan: meewerken aan alle beslissingen in verband met de steun aan de sport die het IOC geeft aan alle landen van de wereld via de fondsen die het IOC werft door de Olympische Spelen; dat is het principe van de olympische solidariteit. De prins heeft zitting in de commissie Olympische Solidariteit. Hij was aanwezig bij de laatste commissievergadering in december. Dat was de enige keer. Hij dient met zijn collega's te waken over de verdeling van de financiële middelen, voornamelijk naar de ontwikkelingslanden.

,,Daarnaast zal hij uiteraard ook meewerken aan allerlei andere projecten die elk lid meebepaalt in de algemene ledenvergadering. Dan zal hij ook zijn rol te vervullen hebben in zijn eigen land; het verspreiden en het verdedigen van de olympische waarden. Welllicht wordt zijn rol in de toekomst uitgebreid. De prins is benoemd in februari 1998. De commissies worden elk jaar opnieuw samengesteld, de solidariteitscommissie om de vier jaar, dus nu na deSpelen van 2001. Ik ben ervan overtuigd dat de prins in de toekomst voor meer commissies wordt gevraagd.''

Hoe belangrijk is de commisie olympische solidariteit in het IOC?

,,Het is de belangrijkste en de enige die kan beslissen over de verdeling van de financiële middelen over tweehonderd landen. Het is in feite de commissie die het beleid van het IOC naar buiten bepaalt.''

Wie hebben zitting in de commissie olympische solidariteit?

,,De voorzitters van de verenigingen van nationale olympische comités van de vijf continenten. Daar ben ik er een van, als voorzitter van de Europese vereniging. Verder zijn nog lid twee vertegenwoordigers van de atleten en een viertal IOC-leden, een van hen is de prins.''

In Nederland spitst de discussie zich toe op een politieke rol die de prins dreigt te moeten vervullen in het IOC. Is die kans aanwezig?

,,Er bestaan geen politieke beslissingen die hij in het IOC zou moeten nemen. Hij staat trouwens ook niet geïsoleerd: de kroonprins van Luxemburg en Monaco zijn immers ook lid. Het IOC neemt nooit politieke beslissingen, integendeel. Het probeert zich juist altijd buiten de politiek te houden. Er zijn wel eens politieke beslissingen geweest. We hebben bijvoorbeeld een anti-apartheidspolitiek gevoerd in Zuid-Afrika, maar dat was op basis van een VN-resolutie. Misschien hebben wij in 1980 wél een soort politieke beslissing genomen toen wij besloten de Spelen in Moskou te laten doorgaan, hoewel de Amerikaanse president Carter om een boycot vroeg. Veel regeringen wilden een boycot, maar die hebben wij geweigerd. Toen werd ook een bepaalde neutraliteit aangenomen door leden van koninklijke families. Prins Philip van Groot-Brittannië nam niet deel aan de Spelen in Moskou. Hij mocht niet, omdat zijn regering tegen deelname was. De prins heeft toen ook niet deelgenomen aan de vergaderingen en trok zich tijdelijk terug als voorzitter van de internationale ruitersportbond.''

De prins kan zich zich dus bij politieke kwesties afzijdig houden?

,,Ja, er wordt altijd rekening gehouden met het feit dat leden van koninklijke bloede soms een zekere neutraliteit in acht moeten nemen. De grondwettelijke positie van deze personen brengt verplichtingen en beperkingen met zich mee. Maar politieke boycotten zijn gezien de ervaring die men bijvoorbeeld in 1980 had, niet meer te verwachten. Apartheid is ook geen reden meer voor een boycot. Principieel houdt het IOC zich juist angstvallig buiten de politiek.''

Heeft het IOC daarover contact gehad met de Nederlandse regering?

,,Natuurlijk heeft het IOC dat gemeld aan de regering. Maar Nederlanders maken het nu eenmaal graag moeilijk. Neem de Belgische koning Albert, die een tiental jaren IOC-lid is geweest. Hij heeft het IOC verlaten omdat hij het te druk kreeg. Dat kan dus. In België heeft het koningshuis grondwettelijk veel meer bevoegdheden dan in Nederland en staat het niet zo onder de controle van de regering. Dus bij ons is dat geen punt van discussie. Net als in Luxemburg of in Groot-Brittannië met prinses Anne. Maar in Nederland heeft de regering een intensievere samenwerking met de koninklijke familie. Vandaar dat het in Nederland een maatschappelijk debat wordt, en in andere landen niet.''

Wat vindt u van de scepsis in Nederland?

,,Ach ja, Nederlanders zijn natuurlijk hervormers. Het IOC heeft getoond dat het ernst is met de hervormingen. Maar Nederlanders hebben graag dat de wereld hen gehoorzaamt, hoe klein ze als volk ook zijn. Ik denk wel dat het een gezond debat is. Als de prins toetreedt dan heeft iedereen zijn mening kunnen zeggen en is er een politiek akkoord. Dan is de discussie gesloten en mogen we ons verheugen op de beëdiging van de prins.''