`Prijs stroom kan halveren'

Het Zweedse bedrijf Vattenfall wil een belangrijke rol gaan spelen op de Nederlandse elektriciteitsmarkt, door handel in en levering van stroom aan grootverbruikers. Ook zal Vattenfall aan Nederlandse bedrijven complete energiediensten gaan aanbieden: de bouw, exploitatie en het onderhoud van centrales voor opwekking van elektriciteit en warmtevoorziening.

Volgens president-directeur Carl-Eric Nyquist kan de leveringprijs van stroomproducenten exclusief belastingen, heffingen en transportkosten in Nederland binnen enkele jaren bijna gehalveerd worden tot 3,5 à 4 cent per kilowattuur. Nyquist zei dit gisteren in Den Haag, tijdens een toelichting op de plannen van zijn bedrijf.

Vattenfall, de grootste stroomproducent in Zweden en een van de grootste energiebedrijven in Scandinavië, wordt ook partij op de stroombeurs Amsterdam Power Exchange (APX). Op deze beurs worden vanaf 1 mei de prijzen door vraag en aanbod bepaald. Sinds februari is de productie van elektriciteit ook in Nederland volledig gedereguleerd en zijn 650 industriële grootverbruikers vrij in de keuze van hun leverancier, waardoor er een scherpe concurrentie is ontstaan.

In Zweden is de gemiddelde stroomprijs sinds 1996, het jaar dat de energiemarkt volledig werd gedereguleerd, met 30 tot 40 procent gedaald, aldus Nyquist. Daardoor zijn de winstmarges op zowel de productie als levering sterk omlaag gegaan en moeten elektriciteitsbedrijven het hebben van een grotere omzet die ze zoals Vattenfall proberen te krijgen op de Europese markt.

Het Zweedse bedrijf zal in Nederland niet zelf stroom produceren, maar deze inkopen bij de Nederlandse producenten en concurrenten in de buurlanden. De bestaande overcapaciteit in West-Europa zal volgens Nyquist helpen om de prijzen drastisch omlaag te krijgen. Ook kleinverbruikers gaan daarvan volgens de topman profiteren. Dat gebeurt in Zweden al, waar alle consumenten vanaf 1 november vrij zijn om als ze dat wensen elke maand van leverancier te wisselen. De afgelopen drie jaar kon dat alleen als een speciale elektriciteitsmeter werd geïnstalleerd, maar die belemmering vervalt nu.

Vattenfall heeft al een kantoor in Hoofddorp geopend en met veel partijen op de Nederlandse elektriciteitsmarkt kennisgemaakt. Via kortdurende contracten heeft Vattenfall een aantal Nederlandse bedrijven al aan goedkope stroom geholpen, en ook met enkele distributiebedrijven zijn er al leveringscontracten.

Hoeveel geld Vattenfall in Nederland denkt te investeren werd gisteren nog niet bekendgemaakt. Dat zal afhangen van het aantal contracten voor energiediensten dat met de industrie kan worden afgesloten.