Plan voor liberalisering taxi's

Het kabinet presenteerde gisteren een reeks maatregelen om de taxiwereld binnen enkele jaren te liberaliseren.

Tineke Netelenbos, minister van Verkeer en Waterstaat, onderhandelde de afgelopen maanden met haar jongere zus Margreet. Als voorzitter van de AZAM, de toezichthouder van de Amsterdamse taxibranche, kreeg zij een uitnodiging van haar zuster om mee te praten over de kabinetsplannen voor liberalisering van de taximarkt.

Het was een doelbewuste keuze van de minister om de taxibedrijven te betrekken bij haar plannen. Haar voorganger, Jorritsma, werd telkens geconfronteerd met felle protesten zodra zij met nieuwe voorstellen kwam. Maar Netelenbos rekent nu op ,,draagvlak''.

De minister kondigde een reeks maatregelen aan die ervoor moeten zorgen dat binnen enkele jaren de prijs van een taxirit omlaag gaat en de kwaliteit toeneemt.

De belangrijkste verandering is dat taxivergunningen voortaan landelijk worden uitgegeven. Nu worden die nog door provincies en gemeenten verstrekt.

Door het nieuwe vergunningensysteem ontstaat een landelijk vervoersgebied. Dat betekent dat een taxichauffeur overal in Nederland passagiers mag oppikken.

Het vaste tarievensysteem verdwijnt. Tot 2004 geldt nog een landelijk maximumtarief. Maar individuele taxibedrijven mogen ook onder die prijs ritten aanbieden. Over vier jaar wil Netelenbos de tarieven volledig vrij laten. Zij verwacht dat de deregulering van de taxibranche dan heeft geleid tot lagere prijzen en een gedifferentieerd aanbod.

Nederland telt op dit moment ongeveer 30.000 taxichauffeurs. Bijna de helft van hen werkt in deeltijd. Naar verwachting zal dat aantal door de liberalisering verder toenemen. Hoewel voortaan iedereen een taxibedrijf kan beginnen, moeten chauffeurs vanaf 1 januari volgend jaar aan een aantal nieuwe eisen voldoen. Zo komt er een wettelijk erkend vakdiploma en ook moeten nieuwe chauffeurs een verklaring van goed gedrag overleggen.

Een van de belangrijkste bezwaren van de taxichauffeurs tegen deregulering van de taximarkt betrof altijd de forse investering die chauffeurs in het verleden moesten doen voor een vergunning. De vergunningen, die gelden als een oudedagsvoorziening, worden straks waardeloos. Het kabinet wil dat verlies compenseren met een aantal belastingvoordelen.

Over anderhalf jaar stuurt de minister een eerste tussenrapportage naar de Tweede Kamer. Netelenbos heeft met de taxibranche afgesproken dat de invoeringsperiode met twee jaar kan worden verlengd als er in de taxiwereld grote problemen ontstaan.