Opstand bij filmblad Skrien

Vijf van de acht redacteuren van Skrien, Maandblad voor Film en Televisie, hebben begin deze maand het vertrouwen opgezegd in hoofdredacteur Mieke Bernink en zakelijk leider Henny Swets. Zij hebben het bestuur van de stichting Skrien gemeld dat ze alleen aanblijven als hoofdredacteur en zakelijk leider opstappen. Beiden wordt verweten onjuist te hebben gehandeld in een arbeidsconflict met eindredacteur Truusje van de Kamp, die ziek thuis zit. De zakelijk leider zou een extra overheidssubsidie van 75.000 gulden om nieuwe abonnees te werven zodanig hebben besteed dat het resultaat minimaal is. Een zesde redacteur onderschrijft de grieven, maar heeft niet het vertrouwen opgezegd.

Een van de vijf rebellen, René van Uffelen, is inmiddels definitief vertrokken. Volgens de hoofdredacteur zijn hoofdredactie en stichtingsbestuur nog in gesprek met de overige vier om tot een oplossing te komen van het conflict. Zij verwacht dat `de soep niet zo heet zal worden gegeten als hij wordt opgediend' en dat er overeenstemming bereikt kan worden. Twee redacteuren daarentegen betwijfelen, onafhankelijk van elkaar, dat partijen in de laatste weken nader tot elkaar zouden zijn gekomen. Wel zou Bernink de redactie hebben meegedeeld in de zomer af te zullen treden, op grond van een al veel eerder genomen eigen beslissing. De continuering van de uitgave zou volgens alle betrokkenen niet in gevaar komen.