Moszkowicz negeert ultimatum van rechtbank

De advocaat van de van drugshandel verdachte Surinaamse adviseur van staat, A. Moszkowicz, heeft het ultimatum van de Haagse rechtbank genegeerd om vanochtend om tien uur te verschijnen voor het voeren van verweer in de strafzaak.

De president van de rechtbank, B. Punt, constateerde vanochtend dat de dagvaarding aan Bouterse op de juiste wijze is betekend. Er zijn door het OM vier aangetekende brieven gestuurd naar vier woonadressen van Bouterse in Suriname; eentje is onbestelbaar teruggekomen. De rechtbank besloot daarop dat het proces tegen Bouterse bij verstek kan worden begonnen. Maandag had de rechtbank al geconstateerd dat Bouterse er publiekelijk blijk van heeft gegeven dat hij wist wanneer het proces zou beginnen.

Advocaat Moszkowicz is niet gekomen omdat hij van mening is dat het proces nietig is. Hij vindt dat de strafzaak – conform wettelijk voorschrift – moet worden opgeschort zolang hij via de Hoge Raad de mogelijkheid heeft om te vragen dat het proces naar Rotterdam wordt verplaatst. De rechtbank zegt dat van schorsing geen sprake kan zijn omdat Moszkowicz misbruik maakt van het procesrecht.

De komende tien dagen zijn uitgetrokken om de advocaten van de drie verdachten – naast Moszkowicz zijn dat I. Weski en G.J. Hubers – in de gelegenheid te stellen formele verweren te voeren en om op te geven welke getuigen ze nog willen horen.

Het OM zal de rechtbank naar verluidt slechts vragen om nog één getuige te horen. Het gaat om de getuige met wie onlangs een deal is gesloten, omdat hij kan verklaren over de rol van Bouterse bij een drugstransport uit 1997.

Justitie hoopt dat de Hoge Raad voor 26 mei, als het proces-Bouterse de inhoudelijke fase ingaat, een beslissing neemt over het verzoek van Moszkowicz. Mocht het hoogste rechtscollege dan beslissen dat de rechtbank ten onrechte de strafzaak niet had opgeschort, dan is er de mogelijkheid om Moszkowicz alsnog in de gelegenheid te stellen onderzoeksvoorstellen te doen. ,,Als er eind mei nog geen cruciale dingen zijn gebeurd, is het eventueel niet juist handelen van de rechtbank eenvoudig te herstellen'', aldus een justitiële bron. Er hoeft dan geen nieuwe dagvaarding uit te gaan. De zitting duurde vandaag vijf minuten. Officier van justitie J. Mooijen sprak schertsend van ,,een hectische dag''. Het proces gaat morgen verder met verweren van de advocaten van de verdachte zakenmannen M. en L.