Minder belasting

De Oostenrijkse regering is het eens geworden over hervorming van het belastingsysteem. Het nieuwe systeem leidt ertoe dat de Oostenrijkse belastingbetaler gemiddeld 7.000 schilling (508,6 euro) minder lasten hoeft af te dragen. Vooral gezinnen met kinderen profiteren hiervan.