Meer geld voor onderzoek

Het Nederlandse bedrijfsleven heeft in 1997 bijna 8,2 miljard gulden besteed aan eigen onderzoek en ontwikkeling (R&D), een stijging van 11 procent vergeleken met 1996. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. De trend van stijgende R&D-uitgaven van de laatste jaren zet zich door. Het totale onderzoeksbedrag wordt steeds minder gedomineerd door grote multinationals. In vergelijking met andere EU-landen is de positie van het Nederlandse bedrijfsleven verbeterd.