`Markt medicijnen moet worden opengebroken'

De geneesmiddelen-branche moet worden opengebroken zodat het voor nieuwe toetreders zoals supermarkten makkelijker wordt zich een plaats op de markt te verwerven. Woningcorporaties moeten zelfstandiger en klantgerichter gaan werken.

Dat zijn twee van de belangrijkste voorstellen in de tweede operatie Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit (MDW-II) die de ministeries van Economische Zaken (EZ) en Justitie vanmiddag presenteerden. Doel van de MDW-operatie, die nog deze maand van start gaat, is meer welvaart en meer werkgelegenheid te creëren. Door de efficiëntere werkwijze van de te liberaliseren sectoren hoopt EZ veel kosten te besparen en zo lagere consumentenprijzen af te dwingen. Dit gebeurt door concurrentiebarrières weg te nemen en knellende wetgeving op te lossen.

EZ gebruikt de MDW-operaties ook om wet- en regelgeving versneld aan te passen aan ,,de veranderende maatschappij'', aldus een woordvoerder. Enkele belangrijke wijzigingen op dit gebied zijn de komende maanden te verwachten in de Wet op de Kansspelen en de regels voor concessieverlening en aanbesteding.

De kansspelenwet moet meer toegesneden worden op moderne telecommunicatiemiddelen als Internet, waardoor grensoverschrijdend gokken mogelijk is zonder dat nationale regelgeving daar vat op heeft.

De aanstaande liberalisering van deze sectoren past in de lijn die EZ onder toenmalig minister Wijers in 1994 inzette. Eerste wapenfeit van MDW-I was het verruimen van de winkelsluitingstijdenwet (,,het paradepaardje'', aldus een woordvoerder).

De afgelopen vier jaar heeft MDW haar waarde wel bewezen, zegt EZ. Sectoren als de advocatuur, de benzinemarkt, het hoger onderwijs, makelaars, de taxibranche en de ziekenhuiszorg werden onder de loep genomen en aangepakt. Dat heeft geleid tot verbeterde wetgeving en lagere toetredingsdrempels voor nieuwkomers op die markten.

Het verschil met de in 1994 ingezette MDW-operatie is dat EZ nu maatschappelijke groeperingen heeft gevraagd voorstellen te doen voor liberalisering. Bij de eerste operatie was er vaak veel verzet uit de te liberaliseren sectoren omdat EZ de plannen als een soort overval presenteerde. In zogenoemde consultatierondes hebben organisaties en bedrijven als MKB-Nederland, de Bond van Verzekeraars, de bouwbonden, de consumentenbond, Ahold, Shell en DSM voorstellen gedaan. [Tekst nota via www.nrc.nl/Doc]