Kabinet: regels tegen besmetting legionellabacterie

De ministers Borst (Volksgezondheid) en Pronk (Milieubeheer) gaan extra maatregelen nemen om de kans op besmetting met de legionellabacterie verder te verkleinen. Zij sluiten echter uit dat de veteranenziekte in de toekomst voor honderd procent is te voorkomen. Bij hun aanpak willen de ministers ook andere aandoeningen betrekken die door water kunnen worden overgebracht.

Dit schrijft Borst in een brief aan de Tweede Kamer. Vanmiddag zou de Kamer met Borst debatteren over haar aanpak van de legionellose-epidemie die is uitgebroken na de Westfriese Flora in Bovenkarspel die in februari werd gehouden.

Het aantal dodelijke slachtoffers onder de bezoekers is intussen opgelopen tot achttien. Bij tien van de slachtoffers is de diagnose legionellose (veteranenziekte) met zekerheid gesteld. Bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg zijn 231 meldingen binnengekomen van patiënten die na een bezoek aan de Flora ziek zijn geworden en daarbij verschijnselen van longontsteking vertonen. Bij 94 van hen staat het vast dat ze zijn besmet met de legionellabacterie. Er zijn ongeveer twee keer zoveel mannen als vrouwen ziek geworden. De gemiddelde leeftijd van de patiënten is ongeveer 64 jaar.

Volgens Borst is een epidemie ,,waarbij het ziektebeeld snel en buitengewoon ernstig verloopt en gepaard gaat met een hoge sterfte, uitzonderlijk''. Zij laat het Amsterdamse AMC daarom klinisch onderzoek doen naar patiënten met legionellose en naar besmette patiënten die de veel milder verlopende legionella-griep hebben opgelopen. De minister hoopt zo meer inzicht te krijgen in de diagnose en het beloop, de complicaties en de afloop van de veteranenziekte.

Het onderzoek naar de bron van de besmetting is nog niet afgerond. Door het Rijksinstituut voor de volksgezondheid (RIVM) zijn meer dan honderd monsters genomen van water en materiaal dat op de Flora is gebruikt. Er is nog geen betrouwbare uitkomst van het onderzoek daaraan beschikbaar. Wel is met de nog experimentele `snelle methode' de legionellabacterie in het water van een van de `bubbelbaden' aangetoond, maar de betrouwbaarheid van die methode staat nog niet vast.

Een aantal maatregelen die de ministers willen nemen, kondigde Pronk vorige week al aan. Het gaat daarbij onder meer om scherpere richtlijnen voor de centrale levering van warm tapwater in bijvoorbeeld flatgebouwen, hotels en ziekenhuizen. Daarnaast zullen de regels voor douches in zwembaden worden verscherpt. Voor sauna's is dat niet nodig ,,gezien de met de stoomproductie gepaard gaande hoge temperaturen''. Borst wil bovendien het gebruik van water bij publieksevenementen aan regels binden. Daarbij wil de minister hygiënisch toezicht verplicht stellen.

De minister ziet af van haar plan om per 1 april, bij de invoering van de Infectieziektewet, de legionellabacterie in te delen in de laagste risicoklasse. In die categorie zijn de laboratoria verplicht de aanwezigheid van deze bacterie te melden zonder daarbij de naam van de patiënt te geven. De minister brengt de bacterie in een hogere klasse, waardoor ook na 1 april de ziekte met vermelding van de naam van de patiënt moet worden gemeld.