Japan verjaagt schepen van Noord-Korea

De Japanse marine heeft vannacht twee van spionage verdachte Noord-Koreaanse schepen uit Japanse wateren verjaagd. Het incident valt samen met een parlementair debat over de militaire rol van Japan.

Gisteren ontdekte de Japanse kustwacht twee verdachte schepen in de territoriale wateren. Ze droegen de namen van Japanse vissersschepen, maar hadden geen visnetten aan dek, wel opvallend veel antennes. Na een poging de schepen te praaien, vluchtten de twee richting Noord-Korea. Op waarschuwingsschoten werd niet gereageerd en de schepen bleken snel genoeg te zijn om vaartuigen van de Japanse kustwacht en later ook van de marine achter zich te laten. Japanse patrouillevliegtuigen hebben als waarschuwing kleine bommen afgeworpen maar geen aanval op de schepen ondernomen. De Japanse televisie heeft gisteren door deze vliegtuigen gemaakte videobeelden van de vluchtende schepen vertoond. Zowel afgelopen nacht als vandaag domineert het incident de Japanse nieuwsberichten.

Japan staakte de achtervolging toen de twee schepen buiten Japanse wateren kwamen. De regering in Tokio heeft via diplomatieke kanalen aan Noord-Korea gevraagd de schepen terug te sturen naar Japan, mochten het inderdaad Noord-Koreaanse schepen zijn. Vooralsnog is er geen enkele reactie gekomen op dit verzoek.

Het incident betekende de eerste formele inschakeling sinds 1945 door de Japanse regering van de marine en niet de kustwacht voor bewaking van Japans kusten. Vanwege de precaire status van de strijdkrachten in Japan heeft men geen rechtstreekse aanval op de schepen geopend. Maar het incident kan de Japanse regering behulpzaam zijn bij het doorvoeren van omstreden nieuwe richtlijnen voor uitbreiding van de militaire rol en van de samenwerking met het Amerikaanse leger in noodsituaties. Op dezelfde manier leidde de Noord-Koreaanse lancering van een ballistische raket in augustus tot snelle goedkeuring door de Japanse regering van samenwerking met de VS bij de ontwikkeling van een raketverdedigingssysteem.

Op dit moment debatteert het Japanse parlement over deze nieuwe richtlijnen, die ook bepalen dat Japan de VS helpt bij ,,incidenten in de omgeving van Japan'', zoals de enigszins cryptische omschrijving luidt. De Japanse regering stelt dat deze omschrijving geen specifiek geografische betekenis heeft, maar in het algemeen gaat men er van uit dat dit met name betrekking heeft op de gespannen situatie rond Noord-Korea en Taiwan.

In Japan bestaat sterk verzet tegen de nieuwe richtlijnen. Het bestaande Japans-Amerikaanse veiligheidsverdrag voorziet alleen in verdediging van Japan zelf.