`Geen haast met referendum'

De VVD-fractie in de Eerste Kamer wil vooralsnog geen haast maken met de stemming over invoering van een referendum. Het kabinet hoopt dat de huidige Eerste Kamer hierover nog een uitspraak doet. In de nieuwe senaat, die op 25 mei wordt gekozen, zal het referendum mogelijk sneuvelen, omdat daar geen tweederde meerderheid is voor het wijzigen van de grondwet. Zonder deze wijziging kan het corrigerend referendum niet worden ingevoerd. D66 dreigt in dat geval uit het kabinet te stappen.

In een lange reeks schriftelijke vragen heeft senator Wiegel gisteren, namens de VVD-fractie, de spanning over de toekomst van het referendum verder opgevoerd. Hij meent dat juist de nieuwe senaat zich over het referendum moet uitspreken. ,,Dit wetsontwerp beoogt de invloed van de kiezers te vergroten'', betoogt Wiegel. ,,Zou het, juist in dit geval, niet chiquer zijn de behandeling van dit wetsontwerp door de binnenkort nieuw gekozen Eerste Kamer te doen geschieden? Daarmee zou worden onderstreept hoezeer wordt gehecht aan de invloed die de kiezers via het uitbrengen van hun stem kunnen doen gelden.''

Een jaar geleden, bij de behandeling van het referendum in eerste lezing, stemden vijf VVD-senatoren tegen het kabinetsvoorstel. Al deze senatoren zullen dit keer vóór moeten stemmen om het voorstel aanvaard te krijgen. Enkelen van hen hebben al aangekondigd opnieuw tegen te willen stemmen.

In de schriftelijke vragen stelt de VVD-fractie dat zij vooral duidelijkheid wil over de werking van het referendum bij internationale verdragen en bij besluiten van provincies en gemeenten. Het kabinet heeft toegezegd in april met een nota te komen over de reikwijdte van de referendumplannen.

Via het correctief referendum moeten burgers onder meer wetten kunnen tegenhouden die door het parlement zijn aanvaard. Daarvoor moeten zij eerst 40.000 en vervolgens 600.000 handtekeningen verzamelen, waarna een landelijk referendum mogelijk is.