Gasunie verliest 2 miljard aan omzet

Door lagere prijzen en geringere afzet is de omzet van Gasunie het afgelopen jaar met 2 miljard gulden (11 procent) gedaald tot 19,2 miljard gulden. Dit heeft de directie van Gasunie vandaag meegedeeld bij de presentatie van de jaarcijfers.

De sterke daling van de olieprijzen werkte door in de aardgasprijzen. De gemiddelde opbrengst per kubieke meter gas zakte met 6 cent naar 21,4 cent. Daarnaast daalde de hoeveelheid verkocht gas met 5 procent, van 84 miljard tot 79,8 miljard kubieke meter, vooral door lagere export.

Vorig jaar vond voor het eerst buitenlands gas rechtstreeks zijn weg naar Nederlandse afnemers. Door de komst van dat gas ontstaan volgens Gasunie nieuwe verhoudingen op de gasmarkt. Het bedrijf rekent de komende jaren op een volumeverlies op de binnenlandse markt van circa 2,7 miljard kubieke meter per jaar. Dat verlies wordt dit jaar zichtbaar in Gasunies opbrengsten. De inzet van Noors aardgas in de Eemscentrale (2 miljard kubieke meter per jaar) had vorig jaar al een negatief effect op de inkomsten. De komende jaren zal Gasunies marktaandeel in Nederland rond 90 procent bedragen.

Door de lagere inkomsten, het teruglopen van de afzet en de concurrentie van andere gasleveranciers is Gasunie begonnen met een herbezinning op activiteiten en taken. Het bedrijf verwachtte aanvankelijk dat 130 medewerkers dit en komend jaar hun baan zouden verliezen, maar sluit niet uit dat het om meer banen gaat. Gasunie telt nu nog 1.630 personeelsleden.

In haar lange-termijnraming gaat Gasunie ervan uit dat de voorzieningszekerheid van aardgas voor haar klanten de komende 25 jaar gewaarborgd is. In het binnenland zal de komende kwart eeuw naar verwachting 1.400 miljard kubieke meter gas worden verbruikt. De gecontracteerde export in die periode beloopt 815 miljard kubieke meter. Tegenover deze voorziene afzet staat een aanbod uit al ontdekte velden van circa 1.875 miljard kubieke meter en een import (uit Noorwegen, Rusland, Engeland en het Duitse continentale plat) van 250 miljard kubieke meter. Daarnaast wordt gerekend op nog eens 325 miljard kubieke meter gasaanbod uit nog te ontdekken Nederlandse velden. Gezien het totale verwachte aanbod (2.450 miljard kubieke meter) en de verwachte verkopen (2.050 miljard kubieke meter) is er over 25 jaar nog een reserve van 400 miljard kuub, goed voor 10 jaar binnenlands verbruik.