El Al eist rectificatie van commissie

De Israelische luchtvaartmaatschappij El Al meent ten onrechte beschuldigd te zijn door de parlementaire enquêtecommissie Bijlmerramp en eist nu openbare rectificatie.

In een brief aan voorzitter Th. Meijer van de commissie heeft de raadsman van El Al tegelijkertijd de Staat der Nederlanden aansprakelijk gesteld voor alle materiële schade die deze maatschappij lijdt als gevolg van het optreden van de commissie. De leden van de commissie worden persoonlijk aansprakelijk gesteld voor hun aandeel in het eindrapport.

El Al blijkt zich te hebben geërgerd aan commissielid Oudkerk en aan Meijer, die op vrijdag 12 maart tijdens het verhoor van minister Jorritsma en later die dag tijdens de wekelijkse persconferentie meedeelden dat de luchtvaartmaatschappij reeds ,,kort na de ramp en enkele jaren daarna nog eens'' alle documenten betreffende een gedeelte van de lading bij expediteur Satin Air Freight in New York heeft gekopieerd. De commissie baseerde zich op mededelingen van twee ECD-rechercheurs die – op verzoek van de enquêtecommissie – onlangs bij het Amerikaanse bedrijf onderzoek hebben verricht. Het tweetal kreeg daar van een advocaat te horen dat de house airway bills van 20.000 kilo vracht direct na de ramp al werden gekopieerd door medewerkers van El Al. De directie van de maatschappij ontkent dit ten stelligste. Op 16 maart jongstleden, tijdens een bespreking tussen managers van El Al en de staf van de commissie, om onduidelijkheden over de vracht op te helderen, heeft de raadsman van de Israelische maatschappij R.W. Polak kritiek geuit op deze handelwijze. ,,Vermoedens werden als vaststaande feiten aan de buitenwereld gepresenteerd'', aldus Polak. Volgens hem is de verklaring van de ECD'ers ,,uit de derde hand en deels uit de tweede hand (zoals algemeen bekend niet bepaald een aanbeveling als het om waarheidsvinding gaat)''.

El Al eist ook rectificatie van de wijze waarop de commissie is omgesprongen met een geluidsopname van een telefoongesprek tussen de verkeersleiding op Schiphol en een medewerker op de vrachtafdeling van El Al. Volgens het schrijven van El Al heeft de commissie bij het gebruik van deze opname ,,de indruk gewekt dat hierdoor werd onthuld dat de lading van het vliegtuig – tot dan toe geheim gehouden – gevaarlijke stoffen bevatte en dat aan de luchtverkeersbeveiliging om geheimhouding werd verzocht''. Volgens El Al's raadsman is komen vast te staan dat de commissie deze bandopname in de tweede week van de verhoren ,,op essentiële punten onjuist en onvolledig'' heeft weergegeven. Hij stelt verder: ,,Deze onthulling leidde tot ernstige beroering in de Nederlandse samenleving en heeft de eer en goede naam van El Al grote schade berokkend.'' El Al's raadsman verwijt commissielid Augusteijn (D66) te hebben gemanipuleerd met de tekst door bepaalde alinea's weg te laten.

In de brief wijst El Al verder alle leden van de enquêtecommissie op hun individuele verantwoordelijkheid voor een ,,evenwichtig eindrapport'' en waarschuwt om zich te baseren ,,op bewijsbare feiten en niet op speculaties''. Op de vraag of de commissieleden hiermee door de luchtvaartmaaschappij persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade door het rapport, zegt Polak desgevraagd: ,,Iedere juridische mogelijkheid wordt onderzocht, dus ook de persoonlijke aansprakelijkstelling.''

[Dossier Bijlmerenquête op Internet: www.nrc.nl]