Constructie oliepijpleiding in VS

De Canadese exploitant van pijpleidingen Enbridge gaat samen met het havenbedrijf van Louisiana in de VS een pijpleiding aanleggen voor olietransport van de oostkust van de Golf van Mexico naar de westkust. Met de aanleg van de zogeheten Alligator Pipeline is 400 miljoen dollar (800 miljoen gulden) gemoeid. De pijpleiding zal naar verwachting 600.000 tot 800.000 vaten olie (159 liter) per dag pompen van raffinaderijen in St. James in Louisiana naar Texas City. (Reuters)