Van der Giessen exit

NOG GEEN JAAR na de raadsverkiezingen verlaat D66-wethouder Jikkie van der Giessen het gemeentebestuur in Amsterdam. Ze wordt voorzitter van het college van bestuur van de Hogeschool voor Muziek en Theater in Rotterdam. Het vertrek van Van der Giessen is de logische maar late consequentie uit de formidabele verkiezingsnederlaag die D66 vorig jaar in Amsterdam leed. De partij, die in 1994 nog op de drempel stond om de grootste politieke formatie van de hoofdstad te worden, kreeg in 1998 onder leiding van Van der Giessen de rekening gepresenteerd voor haar bestuurlijk onvermogen. Als wethouder Jeugd & Zorg beloofde ze dat er binnenkort geen zwervers meer in de portieken zouden slapen. Het werden er alleen maar meer.

D66 durfde het echter niet aan de prijs daarvoor te betalen en in de oppositie te gaan. De Democraten lieten zich in de college-onderhandelingen eerst vernederen en namen daarna genoegen met één wethouderspost die nauwelijks iets om het lijf had: kunst, communicatie en media. Zelfs deze portefeuille bleek te veel. Onder het bewind van Van der Giessen verdween in Amsterdam de zender CNN van de kabel. De stad werd zo ver buiten de grachtengordel een lachnummer. Vervolgens was Van der Giessen niet in staat om voormalig VVD-leider Bolkestein, die ze wilde benoemen tot voorzitter van de Kunstraad, door de politieke loopgraven heen te loodsen.

Deze fiasco's zijn weliswaar niet louter op het conto van Van der Giessen te schrijven. Ze werd door haar collega's permanent uitgetest. Maar iemand die publiek bestuurder wil zijn, moet daartegen weerstand kunnen bieden. De Amsterdamse politiek is nu eenmaal altijd hard en meedogenloos geweest.

DE BEOOGDE OPVOLGER van Van der Giessen staat reeds in de startblokken. De gemeenteraad van Amsterdam zou er echter goed aan doen om van de nood een deugd te maken. Het vertrek van Van der Giessen biedt de mogelijkheid om de samenstelling van het college van B en W grondig onder de loep te nemen. Vooraanstaande lokale politici hebben gisteren al te kennen gegeven dat daarvoor geen reden is. Het programma staat niet ter discussie, aldus de wethouders Van der Aa (PvdA) en Köhler (GroenLinks). Maar dat is een halve redenering. Een goed programma moet ook goed worden uigevoerd. En daarvan is geen sprake.

Om het college zo breed mogelijk samen te stellen, heeft de gemeenteraad zich vorig jaar in allerlei rekenkundige bochten gewrongen. Met als gevolg dat Amsterdam nu maar liefst acht wethouders heeft, wier portefeuilles ten dele doubleren. Met vijf wethouders zouden er heel wat minder coördinatieproblemen zijn. Door Van der Giessen niet te vervangen, zou het aantal dagelijkse bestuurders in ieder geval met één kunnen worden beperkt. Dat zou inderdaad betekenen dat D66 buiten het college valt en oogt derhalve niet bijster decent. Het woord is dan ook aan D66. Als de Democraten nu de moed kunnen opbrengen om een jaar na dato de verkiezingsuitslag in Amsterdam alsnog adequaat te analyseren en eieren voor hun geld te kiezen, bewijzen ze zichzelf én het bestuur een dienst.