Pessimisme onder ondernemers groeit

Ondernemers in de industrie zijn vorige maand een stuk pessimistischer geworden. Hun productie is in februari, in tegenstelling tot de verwachtingen, niet toegenomen. Dat blijkt uit de maandelijkse Conjunctuurtest van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De indicator van het vertrouwen van de producenten is in februari, na een lichte stijging in de maand daarvoor, gedaald naar -1,1 en heeft daarmee de laagste waarde bereikt sinds het begin van 1994. De stemmingsindicator stond in november 1997 op een recordniveau van 7,2.

De afname van het vertrouwen onder industriële ondernemers is een gevolg van het verslechterde oordeel over zowel hun orderposities als de omvang van de voorraad. Met name bij bedrijven in de basischemie is het oordeel de afgelopen twee maanden flink negatiever geworden, zo heeft het CBS vastgesteld.

De ondernemers hebben, in tegenstelling tot de eerder door hun voorziene groei, de productie niet zien toenemen. Daarnaast zijn ze pessimistischer over de orderontvangst. Het indexcijfer van de orderpositie, waarin de werkvoorraad wordt uitgedrukt, is met 0,3 procent gedaald tot 98,4. In maart 1996 stond die op 100. Gecorrigeerd voor seizoensinvloeden is de index zelfs gedaald met 0,6 procent. Voor het eerst sinds het midden van het vorig jaar verwachten de ondernemers geen verdere daling van de verkoopprijzen.

Bij de becijfering van het producentenvertrouwen hanteert het Centraal Bureau voor de Statistiek drie deelindicatoren: de verwachte bedrijvigheid, het oordeel van ondernemers over hun orderpositie en hun beoordeling van de voorraden gereed product.

In tegenstelling tot de ondernemers houden consumenten vertrouwen in de conjunctuur. Het cijfer dat dit uitdrukt bleef deze maand stabiel, zo blijkt uit eveneens vanochtend bekendgemaakt onderzoek van het CBS. In september en oktober vorig jaar was de indicator voor het consumentenvertrouwen fors gedaald, maar die is nu al drie maanden op min of meer hetzelfde peil. De consument acht de tijd gunstig om grote aankopen te doen, zo stelt het CBS. De bereidheid hiertoe ligt op het hoogste peil in zeven maanden. Uit de bijzonder hoge consumptieve uitgaven aan duurzame goederen blijkt dat de consument de daad bij het woord voegt, aldus het CBS. Gevraagd naar zijn oordeel over de eigen financiële situatie toont de consument zich somberder dan in de voorgaande maanden. Zowel het oordeel over de afgelopen twaalf maanden als voor de komende twaalf verslechtert.