Personalia

Dr. C.A. van Bochove is per 15 mei benoemd tot directeur Onderzoek- en Wetenschapsbeleid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. De heer Van Bochove (48) heeft Algemene Econometrie gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Van 1974 tot 1983 deed hij daar algemeen economisch onderzoek. In 1982 promoveerde hij tot doctor in de economische wetenschappen. Sinds 1994 is hij directeur sociaal-economische statistieken bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).