Omroep-CAO

In het bericht over het akkoord over de omroep-CAO in deze krant van 19 maart, plaatst de redacteur de omroepwerkgevers wel in een bijzonder genereus daglicht. Als, zo stond er, contractanten die in de zomermaanden zonder werk zitten geen recht op een WW-uitkering hebben, ,,zal de omroep financieel bijspringen, of een aansluitend contract aanbieden''. Van zo'n aanbod van werkgeverskant is evenwel geen sprake.

In het protocol van het onderhandelingsresultaat staat letterlijk: ,,De problematiek inzake WW-rechten is klein en van tijdelijke aard. Partijen zullen dit probleem gezamenlijk aankaarten bij de betrokken instanties. Indien desalniettemin in 1999 in verband hiermee in individuele gevallen sociale problemen ontstaan zullen partijen alsdan overleg voeren om een passende oplossing te zoeken.''

Niet meer en niet minder.