NS krijgen exclusief concessie HSL-zuid

Minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) wil de exploitatie van het Nederlandse traject van de hogesnelheidslijn-zuid (HSL-zuid) van Amsterdam naar Parijs exclusief aan de Nederlandse Spoorwegen gunnen. Het was vanmiddag echter nog onduidelijk voor welk bedrag.

Dit voornemen maakt deel uit van de Spoorwegnota van het kabinet, die Netelenbos (PvdA) later vandaag openbaar zou maken. Afgelopen vrijdag stelde het kabinet de spoorplannen vast.

Nog onder minister Jorritsma (VVD) was vorig jaar de nota `de derde eeuw spoor' voorbereid, maar die kon niet meer tijdig voor de verkiezingen door het kabinet. Jorritsma was er vooral op gespitst meer marktwerking te bevorderen. Ook bij het verstrekken van de concessie voor de HSL-zuid wilde Jorritsma andere (buitenlandse) partijen laten meedingen.

Vooral aan PvdA-zijde leefden er echter bezwaren tegen plannen de NS een deel van zijn privileges te ontnemen. Jorritsma's plannen voor meer marktwerking liepen bij de kabinetsonderhandelingen al een forse deuk op. De onderhandelaars werden het immers eens de exploitatie van het hoofdnet, waarop de winstgevende intercitytreinen rijden, voor ruim tien jaar exclusief aan de NS te gunnen.