Meer winst BNG

De Bank Nederlandse Gemeenten heeft in 1998 een winstgroei geboekt van 10 procent. Daardoor kwam het resultaat uit op 373 miljoen gulden. Van dit bedrag zal de BNG 160 miljoen uitkeren als dividend. Het balanstotaal steeg met 5 procent tot 125 miljard gulden. De Bank Nederlandse Gemeenten richt zich voor bijna 100 procent van zijn activiteiten op de publieke zaak, vooral kredietverstrekking aan gemeenten.