Handelsruzie met Amerika breidt zich uit

De Amerikaanse regering heeft een lijst opgesteld van 81 Europese producten waarvoor vanaf juni dit jaar de invoertarieven zullen worden verdubbeld. Samen zijn ze goed voor een waarde van 900 miljoen dollar.

De Verenigde Staten hebben tot deze sanctie besloten, omdat er nog altijd geen oplossing is in het handelsconflict rond het Amerikaanse hormoonvlees, dat aan de Europese grens wordt geweigerd. In Europa geldt een verbod op het gebruik van hormonen en groeibevorderende stoffen als clenbuterol bij vee. De Amerikanen stellen dat er nog geen enkel wetenschappelijk bewijs is geleverd voor de eventuele schadelijkheid daarvan. De sancties die Washington gisteren bekend maakte staan los van de handelsoorlog die op het gebied van bananen woedt tussen de VS en de EU.

Naar verwachting zullen Deense ham, Franse truffels en Belgische chocolade vanaf juni uit Amerikaanse winkels verdwijnen, tenzij er voor die tijd nog een vergelijk wordt bereikt. De lijst die het Witte Huis gisteren naar buiten bracht heeft overigens nog een voorlopig karakter. Een uiteindelijke lijst moet in elk geval een reeks producten treffen die bij elkaar een handelswaarde hebben van 900 miljoen dollar. Dat is gelijk aan het bedrag dat de Amerikanen zeggen te verliezen op hun rundvee-export naar de Europese Unie. Meer dan negentig procent van het Amerikaanse rundvlees komt van koeien die met groeibevorderaars zijn behandeld, zodat ze sneller een groter gewicht bereiken.

,,De boycot van de Europese Unie, die nu al meer dan tien jaar duurt, is volstrekt arbitrair en ontbeert iedere wetenschappelijke onderbouwing. Het verlies dat Amerikaanse exporteurs hierdoor lijden is zeer substantieel,'' aldus Charlene Barshefsky van het Amerikaanse ministerie van handel gisteren in een toelichting. De Europese Commissie stelde gisteren in een officiële reactie op de publicatie van de lijst dat de maatregelen van de VS zonder twijfel tot een verkilling van de handelsrelaties tussen de twee grootste handelsmachten zullen leiden. Het bedrag van 900 miljoen dollar is in elk geval tien maal hoger dan de waarde die het Amerikaanse rundvlees zou hebben als het tot de Europese markt zou worden toegelaten, zo stelt de Commissie. Drie jaar geleden stelden de VS nog dat de schade jaarlijks zo'n 90 miljoen gulden bedroeg. De Europese Unie weigert al ruim tien jaar Amerikaans rundvlees tot de lidstaten toe te laten op grond van vrees voor eventuele residuen van hormonen, die op de lange termijn de volksgezondheid in gevaar zouden kunnen brengen. In antwoord daarop hebben de VS in 1989 al sancties getroffen tegen een aantal producten uit Europa, die samen goed waren voor 94 miljoen dollar. Het ging daarbij met name om tomaten in blik, wijnkoelers en voer voor huisdieren. Die boycot werd vijf jaar later weer opgeheven omdat de EU instemde met de vorming van een wetenschappelijk panel, dat uitsluitsel zou geven over de schadelijkheid voor consumenten van vlees met groeibevorderende middelen.

De nu aangekondigde sancties komen op een moment dat het Amerikaanse handelstekort snel stijgt, doordat verscheidene economische crises in de wereld ook niet aan Amerikaanse exporteurs voorbij blijken te gaan. Vooral de export van industriële en landbouwproducten stagneert op het ogenblik. Op de lijst van producten waarvoor de tarieven worden verdubbeld staan goederen die uit alle EU-lidstaten komen.