Geen garanties voor 2000

Een `minister op het vinkentouw' moet garanties bieden voor een vlekkeloze overgang naar het volgende millennium. Maar de zesde voortgangsrapportage over het Millenniumprobleem bij de overheid vermeldt nog witte vlekken.

,,Goed gestemd'' is minister Van Boxtel, belast met het oplossen van het millenniumprobleem bij de overheid. Het `millennium-bewustzijn' onder de bevolking is hoog, de ministeries liggen voor op schema, de gemeenten, provincies en zelfstandige bestuursorganen – eind vorig jaar nog het zorgenkindje van de millenniumaanpak – zijn aan een inhaalslag bezig en de publiekscampagne gaat in mei van start.

Gisteren presenteerde Van Boxtel de zesde voortgangsrapportage inzake de aanpak van het millenniumprobleem bij de overheid. En wederom kon hij melden dat het de goede kant op gaat. Geen 62 procent, zoals was beloofd, maar wel 63 procent van de overheid is al volledig millenniumproof. ,,We scoren boven de planning'', aldus Van Boxtel.

Wel zijn nog wat kanttekeningen te maken bij het optimisme van de minister. Zo is nog niet helemaal duidelijk hoe de verschillende maatschappelijke sectoren het ervan af zullen brengen als de computerklokken de stap moeten maken naar 1 januari 2000. Denken de computers in de supermarkten dat het 1900 is geworden in plaats van 2000 en keuren ze de hele aanwezige voorraad af om op eigen houtje vrachtwagens vol nieuwe waren te bestellen? En valt de transportsector stil door miscalculerende computers? Allemaal vragen waar Van Boxtel vooralsnog geen antwoord op heeft.

De nationale overheid kan niet de verantwoordelijkheid voor ieder individueel bedrijf op zich nemen, zei Van Boxtel. Maar ook op sommige plaatsen binnen de overheid zit er nog een kink in de kabel. Voor ministeries als dat van de coördinerend minister zelf (Binnenlandse Zaken) mag de millenniumbestendighied dan in 80, soms zelfs 90 procent van de gevallen een feit zijn, het gaat bij het oplossen van dit probleem juist om de achterblijvers. En die zijn er, ook bij de overheid, nog genoeg.

Waar Binnenlandse Zaken al voor 90 procent millenniumbestendig is, blijven ministeries als Defensie, Landbouw, Volksgezondheid en VROM ver achter. Zij scoorden eind eerste kwartaal 1999 respectievelijk 37, 52, 44 en 38 procent. Hoewel ook deze ministeries voor het eind van het jaar hun zaken op orde zullen hebben, kan een 100 procent garantie niet worden gegeven, zei Van Boxtel. ,,Maar ik zit bij ze op het vinkentouw.''

Het ministerie van Defensie denkt bijvoorbeeld de Hercules C-130 en de KDC-10 vliegtuigen van de marine pas voor respectievelijk 1 november en 1 oktober millenniumbestendig te kunnen verklaren. En daarbij is niet uitgesloten dat de leverancier van de toestellen nog voor vertraging zorgt.

Volgens Van Boxtel is dat het grote probleem van het ministerie van Defensie. ,,Door de enorme afhankelijkheid van het grote aantal buitenlandse leveranciers is het voor dat departement erg lastig de millenniumgarantie nu al te geven'', aldus de minister gisteren. Het buitenland is sowieso de grootste onzekere factor rondom de eeuwwisseling. Het doemscenario van collectief ontploffende kerncentrales en spontaan afgevuurde raketten is al meermalen geschetst. ,,Het is goed dat Duitsland als EU-voorzitter de aanpak van het millennium-probleem hoog op de agenda heeft staan'', sprak Van Boxtel geruststellend.

Paniek mag er na zoveel voorbereiding niet meer uitbreken als het over de mogelijke gevaren van de eeuwwende gaat. Daarom start de overheid in mei een uitgebreide publiekscampagne. Analoog aan de lopende Postbus 51-campagne die op `beslissers en managers' is gericht zal in mei ook de gewone burger via reclamespotjes op de hoogte worden gebracht van het millenniumprobleem. Van Boxtel: ,,De burger zal ultimo 1999 precies moeten weten waar hij aan toe is.''