FOREIGN AFFAIRS

Nog niet zo lang geleden heette het dat de komende honderd jaar de eeuw van Japan of Azië zou worden. Maar het is waarschijnlijker dat het de eeuw van Europa wordt, of wellicht zelfs de tweede Amerikaanse. Daarom is het zaak dat Europa en de Verenigde Staten weer eens serieus met elkaar praten over de transatlantische economische betrekkingen in plaats van ruzie te maken over bananen of over hormonen in vlees. Want er zijn veel te veel belangrijker onderwerpen die onbehandeld blijven, schrijft Fred Bergsten in Foreign Affairs. De auteur is directeur van het Ameri- kaanse Instituut voor Internationale Economie en was vroeger verbonden aan de Nationale Veiligheidsraad.

Amerika's tekorten op de handelsrekening en de lopende rekening zullen dit jaar oplopen tot driehonderd miljard dollar. Elke vertraging in het groeitempo van de Amerikaanse economie zou gemakkelijk kunnen leiden tot de roep om bescherming tegen buitenlandse concurrentie. Dat is in de staalsector trouwens al gebeurd.

Een ander probleem is dat Amerika en Europa ondanks hun status als economische supermachten er tot dusverre niet in geslaagd zijn om fundamentele oplossingen te bedenken voor de financiële crisis. Dat komt omdat de Verenige Staten de Europese voorstellen daarover afwijzen zonder gedetailleerde alternatieven voor te stellen. Daar komt bij dat er in de Amerikaanse politiek een sfeer is ontstaan waarin het Congres nieuwe handelsbesprekingen afwijst en maar ternauwernood instemt met steun aan het Internationaal Monetair Fonds.

Dat is riskant omdat de historie leert dat protectionisme opbloeit zodra er geen vaart meer zit in liberalisering. Nu de Amerikaanse staallobby succes heeft gehad staan de sectoren machinewerktuigen, halfgeleiders, scheepsbouw, textiel en landbouw in de rij voor protectionistische maatregelen.

En dat is gevaarlijk voor de betrekkingen met Europa, omdat veel import in de Verenigde Staten afkomstig is uit Europa. Daarom is het zaak dat Amerika snel ingaat op het Europese voorstel tot het houden van een Millennium-ronde, als vervolg op de Uruguay- en de GATT-ronde.

Een ander risico voor de kwaliteit van de transatlantische relaties is dat Europa veel krediet heeft en dat Amerika een schuld heeft van twee biljoen dollar. Omdat Amerika omvangrijke handelstekorten heeft, terwijl Europa een ongewoon groot handelsoverschot heeft, zal de dollar binnenkort veel minder euro's waard worden, voorspelt de auteur. En dat zou gemakkelijk het eind kunnen betekenen van Amerika's huidige economische wonderjaren.

Foreign Affairs verschijnt elke twee maanden en is verkrijgbaar in de kiosk.

    • Herman Frijlink